x

De to DTU-institutter, BYG-DTU og IPL, har sammen undersøgt innovationsprocesserne i nyere, dansk bæredygtigt byggeri, hvor der arbejdes nytænkende med samarbejdsformer, design og teknologisk indhold med henblik på at opnå reduktioner i miljøbelastning samt energi- og ressourceforbrug. Formålet har været at  skabe øget viden om muligheder og barrierer for at fremme bæredygtigt byggeri.

Projektet tog udgangspunkt i en række nyere cases, der var på forskellige stadier i byggeprocessen, og som illustrerede forskellige innovative tiltag i bæredygtigt byggeri. Innovationsprocesserne i de forskellige cases blev analyseret ud fra perspektiver som miljø og teknologi, design, samarbejdsformer, markeds- og konceptudvikling samt lokale rammer.

Projektet havde til formål at skabe ny viden om bæredygtigt byggeri ved netop at analysere de forskellige cases ud fra ikke blot et teknisk og energimæssigt perspektiv, men også et innovations- og forandringsperspektiv.

Projektet blev gennemført af en tværfaglig gruppe af forskere indenfor fag som energi, miljø, bæredygtighed og innovationsprocesser. Projektets resultater blev udgivet som en rapport og blev desuden formidle gennem artikler i fagtidsskrifter og på seminarer og konferencer til inspiration for virksomheder, kommuner, politikere, bygherrer, rådgivere, interesseorganisationer og andre. 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}