x

Innovation til marked er sat i verden, fordi mange virksomheder har svært ved at få deres innovative løsninger til byggeriet ud på markedet. Det vil sige, at de aldrig kommer ud og bliver brugt gentagne gange i byggeriets praksis. Det vil vi gerne hjælpe med gennem økonomisk støtte og rådgivning. For det er ikke blot en skam for virksomhederne og byggeriet, at for mange gode ideer kuldsejler, men også samfundet som helhed, hvor der er behov for flere bæredygtige løsninger. 

Rådgivning og økonomisk støtte

Innovation til marked yder en kombination af økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning. Der er fokus på opskaleringen af marked og kunder, så nye bæredygtige processer, materialer og løsninger bliver anvendt på konkrete byggesager og kommer på markedet i stor skala – både i Danmark og i udlandet. 

Innovation til marked har både en indgangsdør for etablerede SMV’er med markedsmodne løsninger – økonomisk støtte til de første salg – og en indgangsdør for nystartede virksomheder med mere spæde ideer – 1:1-rådgivning fra en mentor fra ordningens mentorkorps. Alle udvalgte ansøgninger får derudover sparring fra det faste ekspertpanel, som både indstiller hvilke projekter, der skal få økonomisk støtte og rådgiver i forbindelse med virksomhedens indledende præsentation.

Målet med Innovation til marked er at modne markedet for innovative bæredygtige produkter i byggeriet og dermed fremme bæredygtig omstilling og vækst. 

Innovation til marked har stor effekt

Innovation til marked er en flerårig kampagne i perioden 2021-2024 målrettet byggeriets virksomheder. Kampagnen indarbejder erfaringerne fra vores første Innovation til marked-kampagne fra 2018-2021 og fra vores tidligere kampagne TEST, der på samme måde ydede økonomisk støtte og rådgivning til markedsmodningen af bæredygtige løsninger til byggeriet.

Og det har i den grad betydning for virksomhedernes vej til markedet at modtage økonomisk støtte og vejledning. Det viser en evaluering af den første periode af Innovation til marked-ordningen og af TEST, som er baseret på interviews fra stort set alle de 50 virksomheder, der har modtaget en økonomisk bevilling fra de to projekter.

Her svarer 85 procent af alle bevillingsmodtagere, at støtten fra Realdania har eller vil bidrage til at forbedre indholdet og kvaliteten af den løsning, som markedsmodningsprojektet handler om. Ligesom 82 procent vurderer, at TEST og Innovation til marked enten i høj grad eller i nogen grad forbedrer deres fremtidige vækstmuligheder.

Læs mere om Innovation til marked og ansøg også på kampagnens hjemmeside: