x

Det femårige innovationsinitiativ havde til formål at  øge bevidstheden om innovation som en uomgængelig del af praksis i byggebranchen.

Det skete ved at sætte fokus på åbenhed omkring innovationsmetoder, skabe overblik over finansieringskilder og support til gennemførelse af innovationsprocesser, samt ved etablering af et miljø, hvor virksomheder kan få inspiration og hjælp til prototypeløsninger, test og afprøvninger.

I projektet indgik tre initiativer

Initiativerne fokuserede på tre områder, hvor byggesektoren traditionelt støder på vanskeligheder i innovationsprocessen:

Initiativ 1
Åbne innovationsmetoder til byggeriet

Dette initiativ havde til formål at øge idérigdommen og innovationshøjden i byggeriet. DAC var operatør på initiativet og udviklede hjemmesiden Innosite.dk. Hjemmesiden var en innovationsplatform, som knyttede aktører med behov for innovation sammen med dem, der havde gode ideer.

Platformen var åben for aktører inden og uden for byggeriet og gør det muligt for bygherrer og virksomheder at udbyde udviklingsopgaver, udveksle idéer og inspirere til nye innovationsmetoder. Hjemmesiden er ikke længere i drift.

Initiativ 2
Adgang til allerede eksisterende finansieringskilder og support til gennemførelse af innovation

Dette initiativ har fokus på at skabe bedre adgang til eksterne udviklingsressourcer for de innovative virksomheder i byggesektoren. For at skabe overblik over de mange støtte- og udviklingstilskud, er hjemmesiden Innovationsradar.dk blevet etableret. Hjemmesiden har til formål at hjælpe virksomheder med information om finansieringskilder, ansøgningsprocesser, forretningsudvikling, udvikling af fundingstrategier m.v.

Målet er, at byggeriets virksomheder og aktører bliver i stand til at systematisere og opskalere deres udviklingsindsats til gavn både for dem selv og samfundet bredt.

Besøg hjemmesiden

Innovationsradar.dk

Initiativ 3
Udvikling, afprøvning og dokumentation af bæredygtige løsninger.

Dette projekt har fokus på at hjælpe byggesektorens virksomheder med prototypeudvikling, test og 1:1 afprøvning som led i realisering af udviklingsidéer inden for bæredygtigt byggeri. Målet er at sikre en struktureret afprøvning og en bedre dokumentation af nye løsninger før ibrugtagning i byggeprojekter.

Til at understøtte dette formål er hjemmesiden ”TEST din bæredygtige løsning” blevet etableret. Ideen bag hjemmesiden er at hjælpe virksomhederne på markedet, når de står med et bæredygtigt produkt til byggeriet, der teknisk set er færdigt, men endnu ikke er blevet testet i praksis eller mangler at blive godkendt.

Besøg projektet

TEST din bæredygtige løsning til byggeriet

 

Baggrund

Byggeriet er blandt de dominerende sektorer i dansk erhvervsliv og økonomi. Alt efter hvordan man opgør det, står byggesektoren for 10%-20% af bruttonationalproduktet.

Innovation og udvikling, som styrker byggeriets produktivitet, vil derfor levere et vægtigt bidrag til den danske produktivitet og konkurrenceevne. 

Blot 4% af de samlede uddelinger til innovation og udvikling fra de tyve største fonde og tilskudsordninger i Danmark gik i 2010 til virksomheder og projekter i byggesektoren.

Innovationsinitiativet har blandt andet hentet inspiration fra den amerikanske fond Rockefeller Foundations program ”Advancing Innovation Processes to Solve Social Problems”.

Læs mere

Rockefeller Foundations hjemmeside