x

At støtte projekter, der tilfører og sikrer de danske byer nye kvaliteter. Således ønsker man at øge museets tiltrækningskraft og markere Frederikssund på landkortet. 

Sammen med Frederikssund Kommune, Staten og en række andre fonde har vi gjort det muligt at udvide og dermed vise de mange opmagasinerede værker.

Udvidelsesplanerne var baseret på en projektkonkurrence, som blev vundet af professor og arkitekt MAA Theo Bjerg. I dommerbetænkningen blev hans forslag fremhævet på grund af "de fine arkitektoniske ideer, den smukke placering i parken, det fornemme rytmiske forløb af bygningsdelene samt respekten for den eksisterende bygningsskala."

Med udvidelsen har også museets yngre gæster lejlighed til at undersøge og forstå den produktive kunstners brug af farver, lys, grafiske teknikker og udtryk på det nye Juniormuseum.

"Vores erfaring er, at J.F. Willumsens værker har stærk appel til børn og unge, og det er derfor med stor glæde, at museet nu får mulighed for at realisere planerne om et Juniormuseum. Museets vision er at give både børn og voksne levende og berigende oplevelser. Og med udvidelsen kan denne vision blive en realitet," siger museumsdirektør Leila Krogh.

Det nye udstillingsprogram belyser Willumsens kunstneriske metode og produktion, og forbinder hans virke med nutidig billedkunst. Ved hjælp af fotografier, skitser, materialeprøver, personlige notater og breve får museets gæster et enestående indblik i de overvejelser, Willumsen gjorde sig under sin lange arbejdsproces.

J.F. Willumsen (1863-1958) var en alsidig kunstner, der arbejdede med blandt andet malerier, tegninger, grafik, keramik, fotografier og arkitektur – og han skiftede stil omkring hvert tiende år.

Foruden Willumsens egne værker bliver også hans private kunstsamling; "Gamle Samling",  udstillet i det udvidede museum. Kunstsamlingen er en del af Willumsens selviscenesættelse, og i flere tilfælde har de ældre værker været afsæt for Willumsens egne billeder og for hans selvopfattelse.

J.F. Willumsens Museum er det eneste i Danmark, der har et så omfattende materiale af og om en enkelt kunstner. Museet har godt 6500 værker; heriblandt værker af Willumsen selv og af kunstnere som Paul Gauguin, Bertel Thorvaldsen og Vilhelm Hammershøi, der indgår i Willumsens private kunstsamling. På grund af pladsmangel har museet kun haft mulighed for at udstille omkring 200 værker. Men efter udvidelsen har publikum nu fået adgang til ikke tidligere viste værker og uddybende materiale.