x

Nær Aalborg by i øst, mellem bugten i nord og Limfjorden i syd, ligger Jammerbugt Kommune. Siden 2009 har Jammerbugt oplevet en ændret erhvervsstruktur: Antallet af arbejdspladser falder, borgerne bliver ældre, der kommer flere beboere i sommerhusområderne, og pendling ud af kommunen stiger.

Samtidig er kommunens ressourcer ulige fordelt: Faciliteter til turisme og friluftsliv finder man primært langs kysten, både ved Vesterhavet og mod Limfjorden. Der er meget forskellige ressourcer i de enkelte lokalsamfund og både de naturgivne ressourcer og fysiske forbindelser til andre byer og kraftcentre varierer. Hvert område har sine særlige udfordringer og potentialer og har derfor også behov for forskellige typer af tiltag.

Med strategiprojektet ønsker Jammerbugt Kommune at udvikle nye metoder, der kan underbygge lokale tiltag mere effektivt, understøtte stedernes særlige kvaliteter og samle op på de meget forskellige indsatser, der allerede er i gang. Kommunen ønsker at gøre brug af den sammenhængskraft og overlevelsesiver, som kommer til udtryk i mange dialogprocesser og skabe et mere nuanceret blik på kommunens fremtid. Målet er en kortfattet strategi, der rækker frem til 2030, samt lokale strategiplaner for to-tre udvalgte lokalsamfund.