x

Velbevaret varetegn

Med restaureringen ønskede man at give møllen nyt liv, da den fredet mølle har stor betydning for lokalsamfundet.

Møllens hat blev i 1977 beklædt med nye egespån. Men med årene er der udvasket en del garvesyre fra disse egespån, hvilket har bevirket, at møllens krop er blevet misfarvet. I 2006 begyndte taget tillige at blive utæt. Da Jels Mølle er fredet, aflagde Kulturarvstyrelsen møllen et besøg, hvorefter det blev besluttet, at der skulle nye spån på hatten. 

Vi har, sammen med Kulturarvstyrelsen, efterfølgende støttet projektet med hver 50% af det samlede budget på knap 400.000 kr. 

Foreningen til bevarelse af Jels Mølle, har valgt akaciespån, hvilket giver hattens beklædning en længere holdbarhed. Træet har mindre garvesyre end egetræet, og det betyder, at der kommer mindre udvaskning på møllens krop.

Møllen er derfor i dag velbevaret og udgør et markant vartegn i Jels. Derudover har den stor betydning for lokalsamfundet, hvilket ses af den velfungerende mølleforening, som holder liv i møllen.

  • Jels Mølle er en vindmølle af hollandsk type med galleri. Undermølle og overmølle er grundmuret og kalket hvid. Hatten er løgformet, og vingerne er til sejl. Møllen krøjes manuelt fra galleriet. 

    I 1956 blev møllen købt af Foreningen til bevarelse af Jels Mølle. Siden har foreningens bestyrelse og medlemmer sørget for at dette kulturminde stadig bevares. 

    Foreningen til bevarelse af Jels Mølle har ca. 250 medlemmer, som med deres kontingent bidrager til den nødvendige økonomi til vedligeholdelsen.

    Møllen er i meget fin stand, og er som museum åben i turistbureauets åbningstid. Det gamle magasin huser Jels Turistbureau, medens den tidligere lejlighed er kontor og mødelokaler for turistforeningen og Jels Vikingespil.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}