x

En slidt mølle

Jels Mølles hat blev i 1977 beklædt med nye egespån, som med årene selvfølgelig blev slidt. Der udvaskede en del garvesyre fra egespånerne, hvilket gjorde at møllens krop blev misfarvet. I 2006 begyndte taget tillige at blive utæt. Jels Mølle er fredet og efter et besøg fra Kulturarvstyrelsen blev det besluttet, at der skulle nye spån på hatten. 

Møllen fik nyt liv som vartegn

Med restaureringen ønskede man at give møllen nyt liv, da den fredet mølle har stor betydning for lokalsamfundet. Sammen med Kulturarvstyrelsen støttede vi projektet. Foreningen til bevarelse af Jels Mølle valgte at få lagt akaciespån, hvilket gav hattens beklædning en længere holdbarhed. Træet har mindre garvesyre end egetræet, og det betyder, at der kommer mindre udvaskning på møllens krop. Møllen er derfor i dag velbevaret og udgør et markant vartegn i Jels. Derudover har den stor betydning for lokalsamfundet, hvilket ses af den velfungerende mølleforening, som holder liv i møllen.

Jels Mølle er en vindmølle af hollandsk type med galleri. Undermølle og overmølle er grundmuret og kalket hvid. Hatten er løgformet, og vingerne er til sejl. Møllen krøjes manuelt fra galleriet. 

I 1956 blev møllen købt af Foreningen til bevarelse af Jels Mølle. Siden har foreningens bestyrelse og medlemmer sørget for at dette kulturminde stadig bevares. 

Foreningen til bevarelse af Jels Mølle har ca. 250 medlemmer, som med deres kontingent bidrager til den nødvendige økonomi til vedligeholdelsen.

Møllen er i meget fin stand, og er som museum åben i turistbureauets åbningstid. Det gamle magasin huser Jels Turistbureau, medens den tidligere lejlighed er kontor og mødelokaler for turistforeningen og Jels Vikingespil.