x

Fredet kroggård på Als bliver sikret for eftertiden

Pressemeddelelse

18. juli 2006

For fem år siden var Jollmands Gaard på Als ved at styrte sammen, men nu går den en lys fremtid i møde som formidlingscenter og lokalt aktivitetssted. Realdania støtter sidste fase af den omfattende restaurering af gården, der er blandt de bedst bevarede kilder til alsisk bondekultur.

test

Forfaldet er fortid for Jollmands Gaard på Als. Med en støtte på godt 3 mio. kr. bidrager Realdania nu til, at dette unikke eksempel på alsisk byggeskik fra omkring 1800-tallet bliver bevaret for eftertiden.

Jollmands Gaard er en af de sidste tilbageværende såkaldte kroggårde – bygningen har slet og ret form som en fiskekrog. Dermed er den et vigtigt udtryk for den karakteristiske, egnsbestemte byggeskik og den ældre landbokultur på Als, og restaureringen skal bevare gården som et særkende for eftertiden.

Mens gårdens stuehus er færdigrestaureret, står det fortsat sløjt til med resten af gården. Derfor omfatter sidste del af renoveringen både stalde, loer, staldindretninger og -gulve, brolægning, tagværker og stråtag.

Gennem fem år har Fonden Jollmands Gaard arbejdet på at forhindre det sjældne gårdanlæg i at gå helt til grunde. I 2001 blev Jollmands Gaard reddet fra at synke i grus ved en akut indsats og i 2003 fulgte Realdania op med en bevilling på godt 700.000 kr., som sammen med en tilsvarende donation fra Kulturarvsstyrelsen gjorde den første fase af et egentlig restaureringsprojekt mulig. Ved samme lejlighed blev Jollmands Gaard fredet. Med det nye projekt bliver det muligt at færdiggøre restaureringen.

”Redningen af Jollmands Gaard handler dels om at sikre en bevaringsværdig kroggård i en interessant byggeskik, dels om at skabe kontakt mellem fortid og nutid. Når gården igen er blevet bragt til ære og værdighed, skal den nemlig fungere som formidlingscenter og lokalt aktivitetssted. Her vil publikum få et interessant indblik i alsisk kulturhistorie, bl.a. gennem nogle af de private sønderjyske samlinger, der vil få til huse på gården. På den måde får Jollmands Gaard også stor demonstrationsværdi for andre projekter. Det er vigtigt at bevare gården, fordi den giver indblik i en kultur, som er forsvundet. Ja, faktisk er den måske vores bedst bevarede kilde til forståelse af alsisk bondekultur,” siger projektleder Christian Andersen, Realdania.

Formidlingscenteret på Jollmands Gaard skal drives af en gruppe frivillige ildsjæle, der gennem de seneste år har gjort en stor indsats for at passe på anlægget, selvom der kun har været meget få midler at gøre godt med.

Yderligere oplysninger
Kim Grønne Madsen, formand for Fonden Jollmands Gaard, tlf. 4031 7168
Projektleder Christian Andersen, Realdania, tlf. 7011 6666