x

Rejsegilde på den nye smedje på Jollmands Gaard

Pressemeddelelse 29. juli 2015

I Holm ved Nordborg på Als ligger Jollmands Gaard, som er en fredet museumsgård. I tilknytning til gården opføres der nu et nyt smedeværksted og maskinhus. Det er lokale ildsjæle fra Als, som opfører bygningen, og den 6. august er der klar til rejsegilde på ny-bygningen.

I perioden fra 2002 til 2013 restaurerede de lokale ildsjæle den gamle Jollmands Gaard, som blev bragt tilbage til sit oprindelige udseende, samtidig med at gårdens omgivelser blev genskabt og bygningerne blev indrettet med oprindeligt interiør og forberede faciliteter til glæde for alle grupper af besøgende. 

Tæt ved gårdens fint istandsatte hovedbygninger lå en "grim ælling" i form af et meget nedbrudt hus med interimistisk bliktag. Huset blev anvendt som depot for genstande og maskiner, som hører til på gården. 

Med støtte fra en række sponsorer fik ildsjælene i 2014 mulighed for at opfylde et længe næret ønske om en erstatning for dette hus med en nyopførelse af et "Smedeværksted og maskinhus" - en bygning, ”som den kunne have set ud” på en landejendom i første halvdel af 1900-tallet. 

Bygningen skal – udover at være erstatning for det gamle hus – indeholde et værksted med mulighed for udførelse af smede- og træarbejde ved istandsættelse af de redskaber og maskiner, som hører til gården. En stor del af disse er pt. opbevaret på et ”fjernlager”. Derudover skal nybygningen indeholde et udstillingsrum, samt nødvendige personalefaciliteter. 

Torsdag den 6 august kl. 15.00 fejres der rejsegilde på bygningen, og sponsorer samt alle øvrige med tilknytning til gården er velkomne. 

Værksted og maskinhus opføres med støtte fra Realdania og en række lokale virksomheder og fonde bl.a. Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak Foundation, Sydbanks fond, Matzens Teglværk i Egernsund, Sønderborg Kommune samt Støtteforeningen Jollmands Gaard. 

Bygningen opføres igennem en stor arbejdsindsats af frivillige ildsjæle bistået af murerfirmaet Klaus Witte og Tømrerfirmaet Hardy Beck. I øvrigt de samme som har haft opgaven med renoveringen af selve gården. 

Programchef Christian Andersen, Realdania siger: ”Jollmands Gaard er som besøgsmål et enestående kulturhistorisk "fyrtårn" i kommunen. Men vigtigst er dens funktion som samlingspunkt for beboerne i lokalområdet, der her har mulighed for fællesskab i arbejdet med at opbygge og drive dette kulturhistorisk vigtige sted og at formidle deres viden og erfaring om det alsiske landbrugs historie til alle, der besøger stedet.”

    Den fredede museumsgård, Jollmands Gaard, er en såkaldt kroggård, der er karakteriseret ved en dominerende hovedlænge tilføjet en vinkel eller “krog” af loer og lader. 

    Gården er et af de få eksempler på alsisk byggestil fra omkring år 1800, der er tilbage i Danmark, og derfor blev den fredet af Kulturarvsstyrelsen i 2002. Karakteristisk for de alsiske gårde er for eksempel det righoldige, oftest rødmalede tømmer med de buede skråstivere, der indgår i bindingsværket. 

    Jollmands Gaard er åben for besøgende hver lørdag formiddag fra 09.30-11.00, hvor man kan få en guidet rundvisning på gården.
    I perioden 15. juni - 15. september er der også åben for guidet rundvisning lørdage og tirsdage om eftermiddagen fra 14.00 – 16.00.

    Guidede rundvisninger i øvrigt efter aftale på tlf. 74 45 11 54 (Jørgen Sarsgård).  Entre 20 kr.