x

Københavns Befæstning er genopstået 

Københavns Befæstning blev udbygget og forstærket til lands og til vands mellem 1858 og 1918, så den udgjorde en forsvarsring omkring København. Men siden Befæstningen blev nedlagt, er den langsomt gledet ud af manges bevidsthed, og det var svært at få et indtryk af helheden og historien bag. Der er derfor i de senere år gjort en indsats for, at den i sin helhed kan genopstå som en attraktion i verdensklasse. Anlægget er blevet gjort synligt som seværdighed og tilgængeligt som en af Danmarks mest betydelige kultur- og friluftsattraktioner, der forener dramatisk historie med enestående natur. 

Fra enkeltstående projekter til en helhed

Det samlede projekt består af en række enkeltstående projekter, som på hver deres måde er med til at både synliggøre og nyttiggøre befæstningen. Der er lagt vægt på sammenhængende initiativer, som alle øger opmærksomheden på befæstningens helhed. Projektet lægger også op til et øget samarbejde mellem de ti kommuner, der har ejerskab eller interesser i anlægget.