x

Den overordnede vision for Kanalbyen er, sammen med borgere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer og alle andre interesserede, at udvikle en ny bydel, som giver alle i Fredericia fri og direkte adgang til vandet og havnen. En bydel som tiltrækker mange forskellige slags mennesker, fordi den rummer mange forskellige slags tilbud.

Det er Realdania By & Byg og Fredericia Kommunes ambition at gennemføre et fremsynet byudviklingsprojekt, hvor det forventes, at der bygges ca. 1.200 boliger og skabes ca. 2800 arbejdspladser i en ny bymæssig sammenhæng. Udviklingen varetages af det fælles byudviklingsselskab Kanalbyen i Fredericia P/S.

Frederiks Kanal - den første kanal i den nye kanalby - blev indviet den 1. februar 2016. Og Frederikshuset - det første byggeprojekt med almene boliger, ejerlejligheder og kontor blev taget i brug i sommeren 2017. 

Læs om Realdania By & Bygs øvrige byudviklingsprojekter:

Naturbydelen Ringkøbing K

Køge Kyst

Nærheden (i Høje-Taastrup Kommune)

 • Kanalbyens vision:

  • Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning
  • By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
  • Byens borgere og aktører aktivt deltager i byudviklingen
  • Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling
  • Bæredygtighed både med hensyn til økonomi, klima og sundhed indgår i planlægningen og løsningerne.
 • Udviklingen af den nye kanalby varetages af partnerselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S, der ejes af Realdania By & Byg (75 %) og Fredericia Kommune (25 %). Med Kanalbyen er Fredericias historiske fæstningsby blevet åbnet mod vandet, og over de næste 15-20 år skal den østlige del af Fredericia Havn, som igennem 100 år har været brugt til tung industri, gradvist omdannes til et attraktivt byområde med boliger, erhverv og kultur.

  Siden overtagelsen af de tidligere industriarealer i 2008 har Kanalbyen løbende åbnet arealerne med en midlertidig indretning og aktivitet, som skaber oplevelser for brugerne, giver området en ny identitet og giver byens borgere ejerskab til området. I 2012 startede Kanalbyen det midlertidige urbane haveprojekt ”Grow Your City”. I 2015 åbnede den midlertidige containerby "C-byen" med en café, en scene, atelierer, pop-up butikker og meget andet, der drives af lokale ildsjæle. C-byen fungerer i dag som en levende og eksperimenterende forløber for et detailhandelkvarter, som skal ligge i den nye bydel umiddelbar forlængelse af Fredericias bymidte.

  På grundlag af udviklingsplanen sælger Kanalbyen i Fredericia P/S byggeretter til investorer, der står for at opføre byggeriet af boliger, erhvervsbyggeri mv. Kanalbyen bygger altså ikke selv, men udfører den grundlæggende byggemodning, såsom anlæg af kanaler, veje og klimasikring af området.
 • I februar 2016 åbnede den første kanal - Frederiks Kanal, inkl. promenader, vej- og stibroer over kanalen og et landskabeligt byrum i den østlige ende af kanalen.


  Det første byggeri - Frederikshuset - med en blanding af almene boliger, ejerboliger og kontorer blev taget i brug i sommeren 2017. Samtidig indviede Kanalbyen i Fredericia P/S en klimatilpasningsløsning, der sikrer både den nye bydel og hele Fredericias historiske bymidte mod oversvømmelser som følge af fremtidige havvandsstigninger.

  I begyndelsen af 2019 åbner Sønder Voldgade Kvarteret med boligerne Langebro og kontorhuset Porthouse. Mere byggeri, herunder andelsboliger og et p-hus er på vej i Sønder Voldgade Kvarteret.

  Dertil er der lavet aftale om flere nye boligbyggerier, der skal opføres langs den nye kanal i løbet af 2019 og 2020.

  Udviklingen af Kanalbyen i Fredericia sker med afsæt i en udviklingsplan, der er blevet til på baggrund af en international parallelkonkurrence med deltagelse af tværfaglige hold med kompetencer indenfor arkitektur, infrastruktur, økonomi, byliv og bæredygtighed. Planen udkom i 2012, men er blevet revideret i 2017.

  Læs Kanalbyens udviklingsplan (online dokument)

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Arrangementer

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Udgivelser Se alle

Grundsalg i FredericiaC

Kanalbyen i Fredericia bliver en ny kanalbydel ud til Lillebælt med ca. 2.800 arbejdspladser og 1.000 boliger. I alt kan der opføres 265.000 etagemeter.

Kanalbyen rummer fem kvarterer med hver deres identitet og forskellige typer byggeretter. Fælles for dem alle er, at de enten har en fantastisk udsigt over Lillebælt eller nærheden til vandet enten ved Gl. Havn i Fredericia eller ved nyanlagte kanaler.

Salget af byggegrunde i kvartererne omkring Oldenborggade og Sønder Voldgade, der ligger tættest på den historiske bymidte, er i gang.

Det første byggefelt ud til en nyanlagt kanal er solgt. Her opføres "Frederikshuset" med 5.200 etagemeter bolig (41 almene boliger og 13 ejerlejligheder) og 600 etagemeter kontorerhverv. Kanalbyen er desuden i dialog med investorer om en række andre byggegrunde i de to første kvarterer.

Salgsmateriale
En udviklingsplan, et kvalitetsprogram og prospekter for kvarterne omkring Oldenborggade og Sønder Voldgade udgør det grundlæggende salgsmateriale.

Kontakt
Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Kanalbyen, kan du kontakte:

Tim E. Andersen, projektdirektør
Tlf. 29 13 44 88
E-mail: tea@kanalbyen.dk

Læs mere om Kanalbyen på hjemmesiden www.kanalbyen.dk

Midlertidige aktiviteter i Kanalbyen

For Kanalbyen fungerer midlertidige aktiviteter et skridt på vejen til at opbygge kendskab og ejerskab til den nye bydel i Fredericia. Aktiviteterne kan i et større perspektiv ses som en del af områdets transformation fra industriområde til moderne by.

Landskabeligt gulvtæppe for aktiviteter

Det første område, som blev inddraget i udviklingen af Kanalbyen, var Kemiragrunden øst for Gl. Havn, som er et stort sammenhængende område, der udgør hovedparten af projektområdet. I sommeren 2009 blev den tomme grund taget i brug med midlertidige aktiviteter efter idéer fra borgere, som havde deltaget i en idékonkurrence på nettet. Det førte bl.a. til opførelsen af en skaterrampe, som tiltrækker både lokale skatere og skatere udenbys fra.

I 2010 fik Kemiragrunden en sammenhængende midlertidig indretning for at skabe gode vilkår for, at der kan opstå liv på området. Der blev investeret i et helt ”gulvtæppe” på området, hvis indretning er enestående af sin art, med midlertidige og anderledes belægninger som fx muslingeskaller og med en omfattende beplantning.

Indretningen rummer også elementer efter input fra borgerne i form af små haver, udformet efter modeller, som børn har bygget. Området indeholder derudover bl.a. en løberute med lys, et soppeområde, et udkigstårn, legeområder og steder, hvorfra man kan nyde udsigten til Lillebælt. Ud over at området står til rådighed for borgerne, har partnerselskabet Kanalbyen i Fredericia P/S løbende kontakt til skoler og børneinstitutioner, som er væsentlige brugere af området, der også er indrettet med børnevenlige faciliteter.

Byhaverne "Grow Your City"

I 2011 åbnede området vest for Gl. Havn bl.a. med et hyggeligt strandmiljø omkring en lille bedding, og året efter, i 2012, fulgte et område ved Sønder Voldgade, der blev indrettet som en grøn, urban oase med bl.a. mobile plantekasser. Området, der er døbt ”Grow Your City”, er udviklet og gennemført af en initiativgruppe, bestående af borgere og repræsentanter fra lokale gartnerier, planteskoler mfl.

Grow Your City på Facebook

Midlertidig containerby

I 2015 åbnede den midlertidige containerby "C-byen" ud til Gl. Havn som en ramme for udvikling af eksperimenterende, innovative og kreative aktiviteter.

Her er små virksomheder, butikker, atelierer, en scene og meget mere, der drives af lokale ildsjæle, som skaber byliv i området.

C-byen på Facebook

Publikation og TV-udsendelser om midlertidige aktiviteter

I 2013 udgav Realdania By & Byg en publikation om midlertidige aktiviteter, som bl.a. er baseret på de mange gode erfaringer fra Kanalbyen.

I efteråret 2013 viste DR K også en udsendelsesrække med titlen ”Byens ildsjæle”, som gennem portrætter af bl.a. ildsjæle bag midlertidige aktiviteter i Kanalbyen, viser, hvordan borgere kan være med til at sætte sit præg på byudviklingen. Se en trailer for ”Byens ildsjæle” i galleriet her på siden.


Klimatilpasning i Kanalbyen

Kanalbyen er et af de danske byområder, som har en særlig udfordring i forhold til at håndtere kommende havvandsstigninger, samtidig med at Fredericia som alle andre byer skal forberede sig på flere ekstreme vejrsituationer som følge af den globale opvarmning.

I 2015-2016 gennemfører Kanalbyen en klimaløsning der ikke kun sikrer den nye bydel men også hele Fredericias historiske bymidte mod kraftige oversvømmelseshændelser – allerede i første etape af byudviklingen.

Samtidig har det i forbindelse med udviklingsplanen for Kanalbyen været en central udfordring at finde kombinerede løsninger, der ud over at imødegå den fremtidige klimasituation fremmer andre af projektets mål.

Mere vand i byen uden oversvømmelser

Kanalbyen i Fredericia skal være Jyllands første kanalby, og netop kanalerne er et element i den samlede klimaløsning. Jord fra udgravning af kanalerne bruges nemlig sammen med anden jord til at hæve terrænet som værn mod havvandsstigninger - i det omfang jorden er ren nok til formålet.

Netop håndtering af jordforurening på det tidligere industriområde er også en del af den kombinerede klimaløsning. Det lag af ren jord, som bruges til at hæve terrænet, tjener nemlig samtidig til at indkapsle den forurenede jord på området.

Parkering under terræn

Klimaløsningen hænger også sammen med hele parkeringsløsningen i den nye bydel, idet det hævede terræn samtidig anvendes til at integrere områdets fremtidige parkering under bebyggelse og i gårdrum, hvilket igen giver mulighed for at anlægge værdifulde grønne landskaber og byrum til glæde for områdets borgere.

Rekreativ værdi

Kanalerne er naturligvis samtidig et værdiskabende aktiv, der øger bydelens attraktivitet i forhold til investorer og kommende beboere – og plinter langs kajanlæg og kanaler indgår i klimaløsningen som et greb, der samtidig skal styrke bylivet og den rekreative værdi. Udover at plinterne udgør en afskærmning mod indtrængende vandmasser, fungerer de til daglig som siddemøbler, der med udsigt til kanalerne eller Lillebælt vil gøre området ekstra attraktivt at opholde sig i.


Relaterede projekter

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}