x

Restaureret på et højt fagligt niveau

Kanonbådsskur 3 har gennemgået en omfattende, klassisk restaurering på et højt fagligt niveau. Det betyder, at kanonbådsskuret nu fremstår helt autentisk som ved opførelsen for omkring 200 år siden. Resultatet er en flot, kompromisløs genoprettet historisk bygning.

En af hensigterne med restaureringingen, er at kanonbådsskuret skal fungere som projektatelier for kunstnere og arkitekter, og derudover udlejet til en række roklubber.

Kanonbådsskurene blev opført på Holmen i årene omkring 1820 for at huse de kanonbåde, der blev bygget til landets forsvar efter tabet af flåden i krigen mod England 1807. De omkring 200 år gamle skure blev fredet i 1964 og er således en vigtig del af dansk kulturarv.

Af de seks bevarede kanonbådsskure er ét brændt og genopført, fire har undergået gennemgribende transformeringer, hvilket indebærer at de i princippet ikke længere er skure, men bekvemme kontorbygninger med isolering, el, vand, varme og store glaspartier i gavlene mod vandet.

Kanonbådsskur 3 står imidlertid stadig i sin oprindelige form som en simpel trækonstruktion beklædt med brædder og et enkelt tegltag. Udgangspunktet for restaureringen af Kanonbådsskur 3 har været at efterlade det i samme enkle stand, som det var tænkt ved opførelsen i begyndelsen af 1800-årene med synlige konstruktioner, uden isolering og moderne installationer. Det 2.000 kvadratmeter store skur er samtidigt klimasikret – det er simpelthen gearet til at tåle en oversvømmelse. 

Kanonbådsskur 3 ejes af Fondet Kanonbådsskur nr. 3 – en almennyttigt fond – hvis initiativtagere er billedkunstner Professor Bjørn Nørgaard, Arkitekt MAA Professor Tage Lyneborg og Arkitekt MAA Sven Felding.

Praktik for studerende og håndværkere

Kunstakademiets Arkitektskole har medvirket aktivt i restaureringen. Skolens studerende har haft mulighed for at deltage i projektet som praktikanter hos de rådgivende arkitekter. På håndværkssiden har entreprenøren haft tilknyttet tømrerlærlinge, som herigennem har fået et indgående kendskab til fagets traditionelle discipliner.  

Restaureringen af kanonbådsskuret er udført af Baumann Boe Whitehorn Arkitekter. En tegnestue med stor erfaring i at håndtere fredede og bevaringsværdige bygninger. Tegnestuen har tidligere realiseret en række lignende projekter, bl.a. Mønsted Kalkværk, Sundsøre Færgepakhus og Nyboder.

Projektet er gennemført for 14 mio. kr. med støtte fra Realdania og Kulturstyrelsen på hver 7 mio. kr. Derudover har Dreyers Fond støttet projektudviklingen.

En del af Holmens historie

Holmen i København var fra 1690 til 1990 hovedbase for den danske flåde. Holmen består af fem kunstige øer – fra nord Nyholm, Margretheholm, Frederiksholm, Dokøen og Arsenaløen. Det var på Holmen, at flåden havde sine vigtigste anlæg med f.eks. magasin- og arsenalbygninger, byggepladser, kraner og den såkaldte hovedvagt. Flådens leje ved Holmen var flådehavn for den danske orlogsflåde. På Orlogsværftet blev der bygget skibe til Søværnet helt frem til 1972. Siden fungerede værftet som reparationsværft frem til Holmens lukning i 1990. Efter lukningen blev Holmen solgt, og er i dag omdannet til en helt ny bydel. Øen Nyholm er dog stadig ejet af forsvaret, og her ligger blandt andet Søværnets Officersskole

Opført som en konsekvens af Englandskrigene. 

Efter at englænderne havde bortført den danske flåde fra København i 1807, igangsatte Sø-Etaten byggeriet af en række mindre fartøjer, der skulle fortsætte søkrigen. Det førte til den såkaldte kanonbådskrig, der varede fra 1807 til 1814. Da Sø-Etaten ønskede, at kanonbådene – der i praksis var store robåde – skulle kunne oplægges på land, begyndte man fra 1813 at opføre en række skure på Holmen. Byggeriet af kanonbådsskurene fortsatte helt frem til 1850.

Skurene blev fredet i 1964, og de var meget forfaldne, da flåden rømmede Holmen i slutningen af det 20. århundrede. Søværnet havde indtil rømningen af Holmen benyttet kanonbådsskurene til oplægning af motorbåde og øvelsesfartøjer. Efter salget af Holmen er kanonbådsskurene blevet restaureret, men kanonbådsskur 3 er det eneste tilbageværende, originale skur.