x

Kastrup Fort har en historie at fortælle

På Kastrup Fort kan du gå en tur i de grønne områder, mens det gamle anlæg fortæller om fortets militære historie som en del af Københavns Befæstning. Men Kastrup Forts historie sluttede ikke ved nedlæggelsen af dele af søbesætningen i 1920. I 1930’erne åbnedes en forlystelsespark med liv og glade dage, og nogle år senere, under 2. Verdenskrig, brugte Den tyske Værnemagt fortet som kaserne og har måske brugt kasematterne til henrettelse af desertører. I betonmuren er der stadig spor af projektiler, der borede sig ind i væggen.

Den dystre del af historien står i kontrast til de idylliske omgivelser, som i dag mest bruges som udflugtsmål af familier og børneinstitutioner. Man kan få en hyggelig dag i det grønne, med en enestående udsigt til Sverige – og historiens fascinerende åndedrag i nakken.

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Sammen med Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen står vi bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden. 

Københavns Befæstning