x

Omfattende ombygning

Den 18. januar 2013 åbnede Kastrupgårdsamlingen igen, efter at have været lukket i 5 måneder på grund af en omfattende ombygning og renovering. Udover at have fået museum i alle gårdens fire fløje, har museet også fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsarealet med omkring 270 m2. Samtidig er der etableret forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede. I de nyindrettede udstillingslokaler vil blive vist skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.

Efter ombygningen præsenteres fire årlige særudstillinger, som fokuserer på billedkunst fra det 20. århundrede. Kastrupgårdsamlingen huser desuden de permanente udstillinger: Theodor Philipsens malerier og keramik, samt to Lokalhistoriske Samlinger: Midt på Amager og Kastrup Glas.

Større udvalg

Borgmester Henrik Zimino er utrolig glad for resultatet, og som han tidligere har udtalt, er et stort ønske gået i opfyldelse.

”Med denne omfattende nyindretning og ombygning er det nu blevet muligt, foruden de permanente udstillinger som Theodor Philipsens malerier og keramik og de to lokalhistoriske samlinger ”Midt på Amager” og ”Kastrup Glas”, også at vise et større udvalg af museets store samling af moderne grafik. Tårnby Kommune får nu et fuldt moderniseret kunstmuseum, hvor der også bliver mere plads til de populære gæsteudstillinger til glæde og gavn for de mange museumsbesøgende,” siger Borgmester Henrik Zimino.

Kastrupgårdsamlingen er Tårnby Kommunes Kunstmuseum.

Museet er beliggende på Kastrupgård, som er et landsted fra midten af 1700-tallet, bygget af den kongelige hofstenmester Jacob Fortling.

På initiativ af Amager Kunstforening besluttede Tårnby Kommune i 1968 at oprette en kunstsamling bestående hovedsagligt af grafik. Man ønskede at supplere samlingen med henblik på senere at kunne etablere den som kunstmuseum. En naturlig ramme herfor var Kastrupgård.

Efter restaurering af Kastrupgård åbnede samlingen som museum i 1977. Siden da er museet blevet udvidet i flere omgange. I 1983 blev den sydlige sidefløj inddraget til ny udstillingssal og i 1988 blev to sale i hovedbygningen indrettet til udstilling og café.