x

Arkitekt Kay Fiskers egen lejlighed er placeret øverst i etageejendommen Vestersøhus, der ligger langs Sankt Jørgens Sø på skellet mellem København og Frederiksberg. Lejligheden ligger i den ældste del af Vestersøhus-komplekset opført i 1935-36.

Vestersøhus blev et ideal for samtidens og eftertidens etagebyggeri. Ejendommen regnes for et hovedværk fra Fiskers ikke ubetydelige værkliste og som en formfuldendt manifestation af Fiskers forståelse af begrebet ’Den funktionelle tradition’. Det var fra projektets begyndelse Fiskers plan selv at flytte ind i bygningen. Lejligheden blev derfor indrettet efter hans behov fx ved at indarbejde et atelier i hjørnetårnet. Realdania By & Byg har købt lejligheden for at sikre dens arkitektoniske kvaliteter og fortælling om en stil, en tid og en arkitekt fra dansk bygningsarvs skattekiste.

Vestersøhus er et arkitektonisk hovedværk fra dansk modernismes guldalder. Facaden er komponeret af lodrette, murede partier med vindueskarnapper kombineret med fremspringende vandrette bånd af altaner i taktfast rytme. Altan-karnap-motivet blev toneangivende i både samtidens og eftertidens etagebyggeri. Lejlighederne øverst i bygningen er udstyret med dobbeltlange altaner. De lange, hvide altaner minder om et klassicistisk gesimsbånd, der afslutter bygningen under taget. På hjørnet, hvor Vester Søgade møder Gyldenløvesgade, afløser et hjørnetårn facadens murede partier. Hjørnetårnet er et af Fiskers genistreger, der formår at optage karakterskiftet mellem facaden langs Vester Søgade og facaden på bygningen langs Gyldenløvesgade.

Ikke alene i stil, men også i indretning, legemliggør Vestersøhus tidens funktionalistiske intention om den gode bolig. Lejlighederne i Vestersøhus var indrettet med moderne sanitet, radiatorer, store vinduespartier og mindst én altan. Vestersøhus blev i sin samtid et symbol på det moderne og troen på en bedre fremtid med sunde boliger; et sted, hvor Kay Fisker selv ønskede at bo. Fiskers egen lejlighed ligger øverst i bygningen og var tænkt ind i projekteringen fra start. Lejligheden er indrettet med marmorpejs, snedkerløsninger og har som den eneste adgang til en øvre etage, hvor Fisker indrettede atelier.

Kay Fisker kom til at personificere begrebet ’Den funktionelle tradition’ - det samme gør Vestersøhus. De røde mursten, saddeltaget og gesimsmotivet i form af altaner knytter an til velkendt dansk byggetradition. Mens manglen på ornamenter og dekoration, det sanitære udstyr og det indarbejdede altan-karnap-motiv afspejler samtidens arkitektoniske bestræbelser om en bolig baseret på funktionelle behov.

Arkitekt Kay Fisker

Kay Otto Fisker (1893-1965)
Arkitekt og professor ved Kunstakademiet samt redaktør af Arkitekten fra 1918-1926. Dertil havde Fisker mange tillidsværd også internationalt. 

Fisker var under uddannelse fra 1909-1920. I løbet af disse år arbejdede han hos Anton Rosen, Hack Kampman samt Sigurd Lewerents og Gunnar Asplund i Sverige. Blandt Fiskers første værker finde man Landsted tegnet af Kay Fisker i Snekkersten, der ligeledes ejes af Realdania By & Byg.

Fisker stod som eksponent for en dansk fortolkning af den internationale funktionalisme og personificerede begrebet” Den funktionelle tradition”.
Han arbejdede både alene og sammen med andre fx Aage Rafn, C.F. Møller, Svenn Eske Kristensen, m.fl. Hans værkliste er meget lang og tæller både stationsbygninger, enfamiliehuse, etageejendomme, skolebyggerier, skriftlige arbejder, m.m. Blandt de mest kendte værker er Aarhus Universitet fra 1931 og frem, der er optaget i Kulturkanonen.