x

Der er et stadigt stigende behov for effektiv reducering af støjgener og andre miljøbelastninger i byggeriet. Derfor igangsatte Danmarks Designskole i 2004et 3-årigt projekt, der skulle klarlægge tegls potentiale som materiale i industriel fremstilling af facadeelementer til støjreduktion og klimaværn.

Tegl er med sine særlige egenskaber et væsentligt materiale i byggeriet. Dette projekt skulle bidrage til at udforske teglets nye muligheder i forhold til arkitektoniske og miljømæssige problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om isoleringsevner og nye montagemuligheder samt udnyttelse af materialets høje massefylde til absorbering af støj.

Projektet blev gennemført af to forskningshold ledet af Snorre Stephensen og Peter Mackeprang, der begge er forskere ved Danmarks Designskole.

Repræsentanter fra murerfaget, design-institutioner, byggetekniske forskningsinstitutioner, Handelshøjskolen i København samt Roskilde Kommune og Vejdirektoratet vartilknyttet projektet som følgegruppe.

Samarbejdet mellem byggeriets parter skulle sikre, at projektet mundede ud i en kombination af godt håndværk, æstetik og en industriel produktionsform, der bidrager til at forbedre kvaliteten og øge produktiviteten i byggebranchen.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere