x

Keramiske klima- og støjskærme

Realdania støtter Danmarks Designskole med 1.5 mio. kr. til forskning i keramiske klima- og støjskærme.

Der er et stadigt stigende behov for effektiv reducering af støjgener og andre miljøbelastninger i byggeriet. Det har fået Danmarks Designskole til at iværksætte et 3-årigt projekt, der skal klarlægge tegls potentiale som materiale i industriel fremstilling af facadeelementer til støjreduktion og klimaværn.

Tegl er med sine særlige egenskaber et væsentligt materiale i byggeriet. Dette projekt vil bidrage til at udforske teglets nye muligheder i forhold til arkitektoniske og miljømæssige problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om isoleringsevner og nye montagemuligheder samt udnyttelse af materialets høje massefylde til absorbering af støj.

Projektet gennemføres af to forskningshold ledet af Snorre Stephensen og Peter Mackeprang, der begge er forskere ved Danmarks Designskole.

Repræsentanter fra murerfaget, design-institutioner, byggetekniske forskningsinstitutioner, Handelshøjskolen i København samt Roskilde Kommune og Vejdirektoratet er tilknyttet projektet som følgegruppe.

Samarbejdet mellem byggeriets parter skal sikre, at projektet munder ud i en kombination af godt håndværk, æstetik og en industriel produktionsform, der bidrager til at forbedre kvaliteten og øge produktiviteten i byggebranchen.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2004
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2007
  • Støttebeløb
  • 1.5 mio. kr.

Kontakt

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}