x

Forskning i keramiske støjskærme på Danmarks Designskole

Pressemeddelelse

31. august 2004

Danmarks Designskole vil klarlægge teglets teknologiske og æstetiske potentialer. Baggrunden er en voksende interesse for, hvordan man mest effektivt kan reducere støjgener og andre miljøbelastningerne. Fonden Realdania støtter projektet med 1,5 mio. kr., og derudover støttes det også økonomisk af teglværkindustrien.

I løbet af de seneste årtier er der sket en omfattende udvikling i byggebranchen hvad angår udvalget af materialer. Og Danmarks Designskoles projekt, der har overskriften ’Keramiske klima- og støjskærme’, er iværksat med udgangspunkt i en forestilling om, at denne udvikling fortsætter. Over en treårig periode vil to forskningshold undersøge mulighederne for at anvende tegl til produktion af facadeelementer med henblik på henholdsvis støjreduktion og klimaværn. Målet er, at projektet vil kunne være med til at forbedre kvaliteten og samtidig øge produktiviteten i byggebranchen.

Ifølge rektor på Danmarks Designskole, Gøsta Knudsen, vil projektet betyde, at skolen vil få ”Det byggede miljø” som fokus. Han udtrykker i den forbindelse forventning om, at skolen vil kunne give nye designmæssige indfaldsvinkler til byggetekniske, montage- og produktionsmæssige problemstillinger.

Om baggrunden for Realdanias engagement i projektet siger direktør i Fonden Realdania, Hans Peter Svendler: ”Tegl er et af byggeriets væsentligste materialer, og det er rigtigt set af Danmarks Designskole, at der skal forskes i dets mange anvendelsesmuligheder. Vi lægger desuden vægt på, at projektet bliver tænkt ind i en bredere strategi omkring udvikling og produktivitet i byggeriet. Det er netop perspektivet i et sådant samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og industri, at man kan forene godt håndværk og arkitektonisk kvalitet med en industriel produktionsform”.

Projektets to forskningsområder er anvendelsen af tegl som klimaværn på facader samt tegl anvendt som støjværn. Projektet gennemføres af Snorre Stephensen og Peter Mackeprang, der begge er forskere ved Danmarks Designskole. Repræsentanter  fra murerfaget, designinstitutioner, byggetekniske forskningsinstitutioner, Handelshøjskolen i København samt Roskilde Kommune og Vejdirektoratet er knyttet til projektet som følgegruppe.

Yderligere oplysninger 
Rektor Gøsta Knudsen, Danmark Designskole, 35 27 75 08  
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 70 11 66 66