x

Møllen er opført i 1891 og erstattede en tidligere stubmølle på stedet. Møllen blev i 1998 overdraget til foreningen Kettinge Møllelaug af Nysted Kommune. Ved overtagelsen var møllen i forfalden stand og krævede en gennemgribende restaurering. Der var råd i flere af delene og af sikkerhedsmæssige grunde måtte vingerne nedtages. Møllelauget restaurerede grundmuren og møllekroppen, og der blev opsat en ny møllehat og krøjeværk. Med økonomisk støtte fra os blev møllens oprindelige vinger også renoveret.

Møllelaugets medlemmer driver og passer den gamle mølle. I møllerens hus tilbydes desuden hjemmebag og kaffe fra Madam Blå, ligesom det er muligt at se en rigtig gammel bondestue.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}