x

Kettinge Mølle skal snurre igen

Pressemeddelelse

24. august 2010

I Kettinge på Lolland har de en plan. Kettinge Mølle skal istandsættes, så det igen bliver muligt at se den smukke, gamle mølle i funktion. Møllen er en såkaldt "gallerihollænder" - en hollandsk vindmølle, som er registreret bevaringsværdig i kategori 1. Med hjælp fra Realdania kan møllen nu få renoveret sine vinger, så den atter kan præsentere sig, som da den blev bygget i 1891.

Kettinge Mølle blev i 1998 overdraget til foreningen Kettinge Møllelaug af Nysted Kommune. Ved overtagelsen var møllen i forfalden stand og krævede en gennemgribende restaurering. Der var råd i flere af delene og af sikkerhedsmæssige grunde måtte vingerne nedtages.

Kettinge Møllelaug har 150 medlemmer, og de har gennem de sidste 12 år restaureret møllen med henblik på at gøre den funktionsdygtig. Laugsmedlemmer og lokale håndværkere har isat nye døre ud til galleriet, vinduerne er sat i stand og skader på kroppens træskelet er udbedret. Nye spåner af egetræ er ligeledes sat op. Alt arbejde er udført af frivillige, og kun materialerne har kostet penge, som er kommet ind ved forskellige arrangementer i møllen og fra gaver.

Restaureringen af grundmur og møllekrop er afsluttet, og der er opsat ny møllehat og krøjeværk. Med økonomisk støtte fra Realdania på 227.000 kr bliver møllens oprindelige vinger nu renoveret.

”Kettinge Mølle er i høj grad bevaringsværdig. Den indgår i et kulturmiljø, hvor møllelauget gør meget ud af at formidle møllens historie og funktion,” siger projektleder Christian Andersen, Realdania. – ”Realdania vil gerne være med til at istandsætte møllen så den kan indgå i bybilledet som et vartegn og danne ramme for kulturlivet i Kettinge.

Møllelauget har i løbet af projektfasen købt naboejendommen og gennemført et lille byfornyelsesprojekt i form af "Kettinge Tingsted", et grønt anlæg med bytræ og siddesten. Møllen med møllehus og tingsted er beliggende 5 km fra Fuglsang Kunstmuseum og kan derfor ses i forbindelse med besøg på Fuglsang.

Møllerens hus ved siden af møllen istandsættes ligeledes, så det fremstår som en helhed og igen får en fremtrædende plads i bybilledet. I møllerens hus tilbydes hjemmebag og kaffe fra Madam Blå, ligesom det er muligt at se en rigtig gammel bondestue.

Fakta

Galleri:

  • Galleriet eller ”omgangen”, som det hedder på fagsproget, er en form for gangbro udenpå møllen ca. 1/4 oppe ad selve møllehuset.

Krøjeværk:

  • De store bjælker, der sidder bag på en mølle kaldes krøjeværket. Krøjebjælken er den øverste store bjælke, der ligger på tværs under møllens hat. Krøjeværket bruges, når møllen skal krøje, hvilket vil sige, at møllehatten med vingerne på drejes op mod vinden. Det er nødvendigt, at vingerne står op mod vinden for at de kan rotere.

Hat:

  • Hatten er en del af det værk, der driver møllen.
  • Realdania støtter projektet med 227.000 kr.