x

Der er behov for eksempler på, hvordan en bæredygtig omdannelse af forstædernes byområder kan kickstartes gennem fysiske transformationer. Forstæderne kritiseres bl.a. for deres afhængighed af biltrafik, høje energiforbrug og sociale segregering, og vi tror på, at mangler i det byggede miljø bærer en stor del af skylden.

Derfor har vi gennem i alt tre kampagner rettet særligt fokus på forstaden og igangsætter nu tre konkrete anlægsprojekter med høj arkitektonisk kvalitet og med potentiale til at fungere som katalysatorer for en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig udvikling.

Det er i Aalborg, Ballerup og Viborg de tre anlægsprojekter finder sted, og som skal kickstarte en bæredygtig fortætning af forstæderne. Dette omfatter en lys og tryg tunnel og nye sociale byrum i et bydelscenter. Et levende forstadsbyrum ved et trafikknudepunkt. Og en broforbindelse, der binder et tidligere erhvervsområde sammen med bymidten.

Kickstart Forstaden version 2.0 tager udgangspunkt i planstrategierne fra vores kampagne Fremtidens Forstæder samt i anbefalingerne fra den forudgående kampagne Forstædernes Tænketank, nedsat i samarbejde med Miljøministeriet/Naturstyrelsen. De to kampagner udmundede begge i en forståelse af, at fysisk og funktionel fortætning bør være en central strategi til at modarbejde forstadens problemer.

Imidlertid står det klart, at det vil kræve omfattende indsatser at fortætte forstaden, og at kommunerne ikke kan løfte hele opgaven alene. Derfor sætter Kickstart Forstaden version 2.0 fokus på, hvordan få, strategiske indgreb kan fungere som katalysatorer for private investeringer og initiativ i et område.

Vi modtog 46 projektidéer og udvalgte syv fra syv forskellige kommuner. I samarbejde med kommunerne blev der gennemført nærmere undersøgelse og videreudvikling af idéerne, som blev præsenteret i nye publikationer.

Ud fra dette arbejde blev tre realiseringsprojekter udvalgt, der har særligt potentiale til at tjene som innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Vi medfinansierer hvert af de tre projekter med 25 millioner kroner.