x

Bygget af lokale materialer 

Kirkemøllen i Pedersker er den ældste bevarede stenmølle på Bornholm, bygget af lokale sandsten. Den runde mølle er af hollandsk type blev opført i 1861, hvor den erstattede en mere end 150 år gammel stubmølle, som var revet ned samme år. På grund af et havari blev det i 2011 nødvendigt med reparation af den gamle mølle, hvis selvkrøjende vinger, ikke længere selv kunne krøje i vinden. Vi støttede renoveringen med 125.000 kr.

Familieejet gennem generationer

Tre generationer af familien Marker ejede møllen fra 1867 til 1959, og der blev i den tid foretaget mange udvidelser og moderniseringer, således at møllen i dag står rigt udstyret med datidens maskineri m.v. Møllens drift ophørte 1969.

Pedersker Lokalforening, som købte mølle og magasin i 1982, har udført et stort arbejde med restaurering og vedligeholdelse af både mølle og magasin. Der er kommet ny hat og vinger, og magasinet er under istandsættelse.

Desværre er møllen angrebet af svamp, som dog er stoppet, men det har gjort et slemt indhug i møllens indre.