x

Bedre rammer og respekt for de arkitektoniske kvaliteter

Vi har støttet projektet så de fysiske rammer bedre kan understøtte husets mange aktiviteter. Samtidig rummer bygningen en række bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter, som understøtter kvarterets fysiske identitet.

Kirkens Korshærs natvarmestue er blevet fuldstændigt renovereret. Efter mange års virke som varmestue og overnatningssted for hjemløse og svage mennesker var alle del af huset i så dårlig stand, at det truede hjælpearbejdet på stedet.

Gennem to år har håndværkere været i gang med at skabe bedre rum til at sove og spise i, der blev bygget handicaptoilet og de hjemløse har fået bedre muligheder for at kunne vaske tøj og bade.

Udvendigt har huset fået et stort løft. Facaden er sat i stand og har blandt andet fået nye vinduer, ligesom adgangsforholdene til huset er blevet meget bedre. 

Renoveringen har desuden give de frivillige og ansatte bedre forhold gennem ny indretning af husets første sal netop til de mennesker, der arbejder i huset.

Det samlede budget lød på ca. 3,2 mio. kr. og Realdania har støttet med 1,4 mio. kr.

Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke. Kirkens Korshær arbejder blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc.

Arbejde omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten. Organisationens arbejde foregår over hele landet.

Kirkens Korshær i København