x

I 2012 gennemførte Middelfart Spildevand A/S i samarbejde med Middelfart Kommune og Realdania en forundersøgelse som viste, at problemerne ville tage til, hvis man ikke greb ind. 

På baggrund af forundersøgelsen blev der udskrevet en arkitektkonkurrence som skulle vise vejen til et klimarobust, smukkere og sjovere Middelfart. Projektet fik navnet KlimaByen og bygger på princippet om at håndtere regnvand på overfladen for at aflaste kloakkerne. 

For Realdania har KlimaByen givet mulighed for at støtte et helt unikt projekt – i både omfang og ambition – hvor klimatilpasningsløsningerne skaber merværdi i form af bedre byrum, aktiviteter, mødesteder og grøn vækst.   

KlimaByens fire delområder

Projektet omfatter fire delområder:

Her er strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at lede regnvand til Langedam og videre til Lillebælt. Regnbede opsamler hverdagsregnen, mens kraftige regnskyl og skybrud ledes væk via render langs kørebanen. Resultatet er, at alt regn, der falder på vejarealerne, håndteres på overfladen i stedet for at belaste kloakkerne og ledes til Langedam og videre ud i Lillebælt.

 

Her er strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at lede regnvand til Lillebælt. Regnbede langs vejen opsamler hverdagsregnen, mens kørebanen bruges til afledning af kraftig regn og ekstremregn. Regnvand fra villakvarteret bliver ledt i en rende hen over Vestre Kirkegård og herfra via havneområdet ud i Lillebælt.

Her er strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at lede regnvand til Lillebælt. Gaderne i den historiske bymidte er smalle, og derfor bliver regnvand fra veje og hustage opsamlet og ledt bort i render. I midten af Adlerhusvej, Korregade, Smedegade og Brogade er der etableret en trugform, som opsamler regnvandet og leder det bort. Trugformen kan klare et skybrud og leder vandet ned til havnen og videre ud i Lillebælt. I Bykvarteret er Adlerhusvej desuden blevet omlagt, så der er skabt en ny allé med regnbede.

Strategien er, at regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder skal ledes ned til lavningerne i Aktivitetsskoven, hvor det bliver forsinket og renset, inden det ledes videre til Langedam, hvor flere vandveje mødes og samles. I en skybrudssituation vil overskydende regnvand ledes til Postens Rende. Aktivitetsskovens lysninger og broer indbyder til leg og bevægelse, og skoven bruges også til undervisningsformål.