x

Med afsæt i fremtidens øgede nedbørsmængder har projektet som mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og-projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart. Projektet tænkes således at facilitere udviklingen af en klimarobust, smukkere og sjovere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden.

Projektet omfatter gennemførelsen af en arkitektkonkurrence og efterfølgende realisering af et klimatilpasningsprojekt i projektområdet. Fokus er at håndtere de problemstillinger, som blev identificeret i en forundersøgelse. Det skal ske ved at etablere anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv. I projektet er klimatilpasning en væsentlig driver for og en vigtig finansieringskilde til fremtidens byudvikling. De mange millioner kroner, som Middelfart ligesom andre kommuner skal bruge på klimatilpasning gennem de næste 50-100 år, skal sætte et positivt aftryk i byen som supplement til forbedringer af det traditionelle kloaksystem.

Projektområdet er på godt 450.000 m2 og har en højdeforskel på omkring 38 meter – fra kote 40 i Pigekvarteret til kote 2 ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, en kirkegård, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt byens historiske bykerne. Da projektområdet således omfatter klimatilpasning af en række gennemgående danske områdetypologier, er dette projekt velegnet som demonstrationsprojekt, der nemt kan skaleres til mange andre byer og byområder.

Projektets klimatilpasningsstrategi består i at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand bl.a. via et lokalt vandløb, Postens Rende til Lillebælt. I parcelhusområderne og villakvartererne søges boliger afkoblet for hverdagsregn, der så i stedet skal håndteres lokalt på matriklen, mens der ved kraftig regn og ekstremregn er overløb til tilstødende områder. Veje søges ligeledes afkoblet fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}