x

Usynlig klimaløsning

Store vandmængder har længe udgjort et stigene problem for særligt tættere bebyggede områder. Her har vandet svært ved at løbe væk igen, og kloarkerne bliver ofte overbelastede ved skybrud. 

Klimaflisen er en omkostningseffektiv løsning, der kan modvirke oversvømmelser i den tætte by, hvor store befæstede arealer bidrager til problemerne med at komme af med regnvandet. Samtidig sikrer Klimaflisen en mere effektiv spildevandshåndtering og afhjælper overløb af spildevand. 

Aktivt byrum og klimatilpasning kombineres

Klimaflisen håndterer regnvand fra tag- og fortovsarealer. Vand fra byens tage ledes direkte til den nederste vandhåndterede del af flisen, mens vandet fra fortov ledes til faskinen via de mellemrum, der opstår mellem flisernes særlige kantprofiler. Under jorden håndteres regnvandet via en kombination af opmagasinering, forsinkelse, bortledning og nedsivning. Med Klimaflisen aktiveres fortovet som et kombineret vandhåndterende system og et levende og naturrigt byrum.

Fortovet bevarer fortsat sin grundlæggende funktion, men giver samtidig mulighed for at tilføre byen en række nye kvaliteter og funktioner. Det kunne være i form af beplantning, vandelementer og legeredskaber, der kan bruges og motivere til leg og bevægelse i byen. Med Klimaflisen optager klimatilpasning altså ikke ny og dyr plads i byen.

Vi har støttet projektet, så klimaflisen kan blive testet og i foråret 2014 blev der igangsat et treårigt produktudviklingsforløb med en samlet projektramme på 8 mio. kr. Midlerne anvendes til at fremstille og anlægge en teststrækning med klimaflisen på Nørrebro i tæt samarbejde med Københavns Kommune.  

Kampagnen Klimaspring

Projektet blev støttet gennem vores kampagne Klimaspring, hvor de store regnmængder er blevet set som en ressource i stedet for et problem. Gennem kampagnen er der udviklet en række spændende løsninger indenfor klimatilpasningsteknologier. 

Kampagnen Klimaspring