Lemvig havn skal sikres mod højvande og oversvømmelser. Samtidig er ambition, at der skabes bedre forbindelse til byens grønne arealer og at adgangen til vandet lettes. Alt sammen til gavn for bylivet på havnefronten i Lemvig.

Klimasikring af Lemvig havn

I Lemvig lever man med det vilkår, at vandstanden i Limfjorden af og til forhøjes. De senere år har der været flere og mere alvorlige oversvømmelser til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. Lemvig kommune tog i 2012 initiativ til at få klimatilpasning og byudvikling til at gå hånd i hånd, og der blev igangsat en forundersøgelse, som omfatter en række analyser af byrum og landskabsarkitektoniske forhold og en undersøgelse af de tekniske betingelser for en effektiv højvandssikring.

Forundersøgelsen anbefaler, at der etableres en ny sikring mod højvande og en promenadeforbindelse langs kajkanten, forbi Lemvig Bedding og Østhavn. Placeringen langs vandet vil også kunne være med til at sikre mere aktivitet på beddingen for eventuelle fremtidige erhvervs-og kulturfunktioner. Samtidig giver højvandssikringen mulighed for at skabe attraktive byrum med et maritimt tema, rekreative aktivitetsmuligheder, bæredygtige byfunktioner og sociale mødesteder.

Arkitektkonkurrence udskrevet

Med baggrund i forundersøgelsen er der udskrevet en arkitektkonkurrence, som skal komme med bud på, hvordan højvandssikring og promenaden udformes, så den på bedst mulig vis værner mod ekstremt højvande. Samtidig skal konkurrencen komme med konkrete forslag til, hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem by og vand og hvordan byens grønne skråninger og bakkelandskab kan bringes i anvendelse.

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2012
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2018
  • Støttebeløb
  • 10 mio. kr.
  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Lemvig Havn

Relaterede projekter Se alle projekter

Helhedsløsninger til fremtidens kystbyer

Klimasikring af Kerteminde

Havvandsudredning

{{ title }}

{{ description }}