x

Lemvig og udfordringen

I Lemvig har man altid levet med det vilkår, at vandstanden i Limfjorden af og til forhøjes. Med årene har der dog været flere og mere alvorlige oversvømmelser med betragtelige værditab til gene for både brugere af havnen, trafik, erhverv og boligejere. I 2012 søsatte Lemvig Kommune derfor en forundersøgelse med fokus på klimatilpasning, stormflodssikring og på at øge de rekreative værdier i Lemvig Havn.

Fra forundersøgelse til arkitektkonkurrence

Med baggrund i forundersøgelsen udskrev vi sammen med Lemvig Kommune en arkitektkonkurrence, som skulle komme med bud på, hvordan højvandssikring og promenade skulle udformes. Her blev der lagt vægt på, at løsningen skulle skabe bedre sammenhæng mellem by og vand. Konkurrencen blev vundet af Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON med et forslag, som kombinerede en fremtidssikret klimaløsning med en ny flot promenade.

En løsning med tanke på havnens mange brugere

Havnen har de seneste år forandret sig fra at være en industrihavn til at være en rekreativ erhvervshavn, hvor oplevelser går hånd i hånd med service og havneerhverv. Der er blevet klimasikret uden at gå på kompromis med udviklingen af havnens attraktive byrum. Det er gjort ved at tænke i multifunktionelle klimaløsninger med fokus på Lemvigs borgere, byens kulturliv og Østhavnens fremtidige drift.

Projektet byggede videre på den allerede eksisterende højvandsmur og har skabt rekreative områder på beddingen og Østhavnen i form af hyggelige træbrygger i flere niveauer, alt imens erhvervshavnen knokler derudaf i baggrunden. Lastvogne til Østhavnens drift kan passere på tværs af muren via aluminiumsporte, mens der langs hele muren er placeret bænke, hvor havnens besøgende kan nyde livet i havnen.