x
Tøndermarsken ligger i en vandmæssigt udfordret region. Vandet presser sig på fra havet, fra himlen og fra Vidåen. Klimaændringer og forhøjet vandstand i Vidåsystemet truer Tøndermarskens byer. Derfor er klimatilpasning i Tøndermarsken og Tønder en vigtig del af Tøndermarsk Initiativets arbejde. 

Klimatilpasning udgør ét af Tøndermarsk Initiativets fire spor og skal afhjælpe risikoen for oversvømmelser af Tøndermarskens byer, landbrugsarealer og ejendomme. Projektet forbedrer samtidig mulighederne for friluftsliv, kvælstofreduktion og mulighed for mere natur tæt på marskbyen Højer.  

Den historiske landsby ligger i gåafstand til Margrethe Kog Nord – et 248 hektar stort landareal omkranset af diger. Det er i dag intensiv dyrket landbrugsjord, men i fremtiden vil det gennem en frivillig jordfordeling blive til et stort naturområde af international betydning for eng- og vadefugle, som samtidig bliver indrettet til et reservoirområde. På den måde kan området benyttes til at afhjælpe høj vandstand i Vidåen i stormflodssituationer, hvor indlandsvand ikke kan strømme ud i vadehavet pga. lukkede sluseporte.  

Klimatilpasning i Tønder 

I Tønder Midtby skal klimatilpasningsprojekter være med til at løse problemer med stigende regnmængder og samtidig synliggøre midtbyens potentialer. Projekterne bidrager til at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken. I regi af Tøndermarsk Initiativet arbejdes der bl.a. med projekter i Gråbrødrekvarteret, Skibbroen, Skulpturhaven og et aktivitetsbånd, som kombinerer klimatilpasning med nye, rekreative muligheder. 

Det nyetablerede aktivitetsbånd er et eksempel på, hvordan klimatilpasning og rekreative muligheder kan tænkes sammen. Båndet følger den tidligere snorlige kanal Skt. Laurentiusstrømmen, som er blevet gravet ud og er blevet til et naturligt vandløb, som slynger sig vej gennem det grønne område sammen med en nyanlagt sti.  

Vandløbet skaber mulighed for forsinkelse af regnvand, og samtidig er der langs det lavet plads til forskellige sidde-, lege- og aktivitetszoner med bl.a. musikinstrumenter, et solsystem og en lille bakke til at klatre op på. 

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Tønder Kommune A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea Fonden og Realdania om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område. En lang række lokale og nationale aktører, bl.a. Den Danske Naturfond, EU-Life og 15. Juni Fonden har også støttet arbejdet. Samlet er der i perioden 2016 til 2022 investeret over 300 mio. kr. i udviklingen.