x

I 2007 gik Usserød Å over sine bredder. I 2010 skete det igen. Regnmasserne skabte massive oversvømmelser, og borgeres hjem og kældre fik skader. Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et unikt partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, der satte sig for både at beskytte bydelen mod oversvømmelser og skabe nye attraktive udearealer.

Med et budget på 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter er projektet et af de største og mest komplekse klimatilpasningsprojekter i Danmark. Ikke tidligere er så stort et projekt realiseret med så mange partnere, så mange forskellige vandtekniske løsninger og over så stort og varieret areal. 

Færre oversvømmelser, bedre byrum

Ud over at skabe plads til den øgede mængde regnvand, har projektet forbedret byrumskvaliteten markant. Blandt de mange nye byrum er bl.a. Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en smuk bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærved liggende ådal. Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour. 

Et projekt der skaber ny viden

Klimatilpasning Kokkedal udforsker fire vigtige problemstillinger, der er typiske for mange danske forstæder:

 • De øgede regnmængder som følge af klimaforandringer
 • Den funktionsopdelte by
 • Koordinering af udviklingsplaner
 • Manglende steder til aktiviteter og socialt samvær

Ved at sætte fokus på disse fire problemstillinger får projektet demonstrationsværdi for andre kommuner med lignende udfordringer. Projektet er blevet fulgt tæt af tre forskerteams, der undersøger hhv. vandteknik, byliv og arkitektur samt organisering.

Klimatilpasning i byerne

Klimatilpasning er en aktuel udfordring, der optager et stort flertal af borgere såvel som virksomheder og myndigheder. Udfordringen er også aktuel i forstadsområder, hvor vandet under store regnskyl og skybrud kan forårsage omfattende skader. I Realdania arbejder vi med miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed som et særligt indsatsområde, hvor vi arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i det byggede miljø. Under dette indsatsområde er blandt andet klimatilpasning et særligt fokusområde, hvor vi støtter en række projekter, herunder projektet i Kokkedal. Projektet vil være med til at vise nye veje for, hvordan klimatilpasning, grøn vækst og byudvikling kan gå hånd i hånd.

 

 

Samarbejdspartnere

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af:

 • Fredensborg Kommune
 • Realdania
 • Boligselskabet Ab Hørsholm v/Boligkontoret Danmark
 • Boligforeningen 3B
 • Lokale og Anlægsfonden
 • Landsbyggefonden
 • Fredensborg Forsyning A/S
 • Statens Kunstfond

Tværfaglig rådgiverkonkurrence

Første fase af konkurrencen blev igangsat i april 2012 og anden fase i august 2012.

23 teams søgte om at komme med i første fase, hvor fem er blevet udvalgt til at komme med bud på hvordan opgaven kan løses. To teams blev den 22. august 2012 udpeget af dommerkommitéen til gå videre i anden fase.

De to teams var (i vilkårlig rækkefølge)

 • Schønherr A/S
  BIG
  Rambøll Danmark A/S Danmark, Aarhus og København
  Danmark, København
 • ORBICON A/S
  SLA, 
  Henning Larsen Architects, 
  CIA, Center for Idræt og Kultur v/ René Kural Danmark, Roskilde
  Danmark, København
  Vinderen blev offentliggjort 10. december 2012 og var Schønherr A/S, BIG, Rambøll Danmark A/S.

Om vinderprojektet

Vinderprojekt ”Den Blågrønne Haveby” er blevet bearbejdet til en helhedsplan, som hele partnerskabet står bag og dermed er grundlaget på plads for projekteringen af de mange øvrige delprojekter, som for alvor ventes igangsat i foråret 2014.

Vinderprojektet løser opgaven med et hovedgreb, der består af tre hovedelementer: Ådalen, bymidten og den tværgående hovedsti, som tilsammen imødekommer Kokkedals behov for klimatilpasning og skaber større social sammenhængskraft i bydelen. 

Ådalen skal bringes tilbage til borgerne. Det skal blandt andet ske ved etableringen af flere rekreative områder langs Usserød Å med plads til fx vandlege, fodboldgolf og flere stier. Samtidig forbedres biodiversiteten og naturplejen. 

Bymidten mellem Holmegårdscentret, Kokkedal Skole og Egedalshallen får en helt ny sammenhængende struktur, der indbyder til udeliv. Strukturen knyttes sammen af tre delelementer: Bytæppet, Plænen og Øen. 

Bytæppet er en sammenhængende flade, der forbinder alle de væsentlige udadvendte funktioner i bymidten og rummer de offentlige pladser. Et andet element er Plænen – et stort grønt græsgulv, der rummer mange forskellige sportsfaciliteter og er rammen om et synligt fritidsliv. Et tredje element er Øen, der binder Plænen og Bytæppet sammen. Øen fungerer som det urbane mødested med skater og rulleskøjtebane rundt om Egedalshallen og byens nye vartegn – Vandets Tårn. 

Den tværgående hovedsti skal skabe en sammenhæng mellem bymidten, ådalen og boligforeningerne. Langs hovedstien etableres en gennemgående vandkanal og en markant række af søljeeg. Der, hvor hovedstien krydser Ådalen, dannes en plads – Hængslet.

Økonomi

Klimatilpasning Kokkedal havde et budget på 145 mio. Vi bidrog med 44,5 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del blev finansieret af Fredensborg kommune, Fredensborg Forsyning, Landsbyggefonden, Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B.

I løbet af de næste 10-20 år skal der investeres et tocifret milliardbeløb i klimatilpasning i hele landet.