x

Fra industrihavn til kystturisme

Klintholm er godt i gang i gang med at udvikle sig fra at være industrihavn til at blive kystturismeby, hvor den aktive havn med smuk omkringliggende natur og en spændende kulturhistorie, skal være med til at trække turister til Møn. Men de fysiske rammer afspejlede ikke i tilstrækkelig grad stedets kvaliteter og muligheder.

Nu har et byfornyelsesprojekt skabt et nyt bytorv og en havnetrappe, som giver mulighed for ophold, pause og udsigt til både strand og vand. Fremover skal trucks, trailere og trollingbåde kunne færdes her side om side med lystbådesejlere, lokale og turister. Intentionen er at få flere - både borgere, besøgende og turister -  til at opholde sig i Klintholm Havn og - på sigt - at få havnen til at udvikle sig yderligere både som turisthavn og erhvervshavn.

Det færdige bytorv og havnetrappen giver et visuelt og funktionelt løft til havnen og skal fremme kontakten mellem by, havn og strand.

De nye tiltag er en udløber af udviklingsplanen 'Kystdestination Møns Klint', hvor netop Klintholm Havn er udpeget som et særligt potentiale.