x

Klostermøllen i Gudum var i gammel tid knudepunkt i landskabet og i lokalsamfundet. Vandmøllen havde stor betydning for det liv, der blev levet i det vestjyske landområde, og klostermøllen kan spores helt tilbage til 1400-tallet.

Den mølle, hvis bygninger eksisterer i dag, er fra år 1835. Den blev restaureret i år 2000, men først i 2015 modtog klostermøllen en bevilling til at genetablere møllehjul og inventar, så der igen kunne komme møllefunktion i gang. Det blev i højgrad efterspurgt af de mange besøgende, lokalsamfundet og møllevenner.

Bygningen er restaureret i overensstemmelse med den oprindelige mølle. Mølledammen blev genoprettet i 2014 og møllen er en del af en gammel slægtsgård, som drives økologisk.

Klostermølle er en vinkelbygning med mølleri og skænkestue. I skænkestuen kan gæster i dag opleve en fotoudstilling af møllens historie samt nyde medbragt kaffe og hvile benene.

Renoveringsarbejdet indbefattede:

  • Bygning af karm til vandføring fra mølledam til vandhjul.
  • Bygning og etablering af vandhjul og mølleinventar.