x

Klostermølle var i gammel tid knudepunkt i landskabet og i lokalsamfundet. Vandmøllen havde stor betydning for det liv, der levedes i det vestjyske landområde. Klostermølle kan spores tilbage til 1400-tallet.

Den mølle, hvis bygninger eksisterer i dag, er fra 1835 og fra restaurering i 2000. Nu skal møllehjul og inventar genetableres, så der kan komme møllefunktion i gang. Det efterspørges af de mange besøgende, lokalsamfundet og møllevenner.

Klostermølle er en vinkelbygning med mølleri og skænkestue.

Bygningen er restaureret i overensstemmelse med den oprindelige mølle. Der er intet inventar i møllen. Dette ligger på lager, da der ikke var økonomi til genetablering ved restaurering af bygningen. Mølledammen blev genoprettet i 2014. Møllen er en del af en gammel slægtsgård, som drives økologisk.

Renoveringsarbejdet

  • Bygning af karm til vandføring fra mølledam til vandhjul.
  • Bygning og etablering af vandhjul og mølleinventar. Inventaret, som ligger på lager, vil blive brugt i den udstrækning, det er anvendeligt.