x

Engelsk landskabshave på Lolland 

Den romantiske have blev anlagt omkring 1870 af den engelske landskabsarkitekt Edvard Millner. Den engelske landskabshave er storslået på den uoverskuelige måde. Haven kan kun opleves ved, at man bevæger sig i den, for undervejs åbner der sig stadigt nye kig og lange perspektiver. I 1950erne ændrede haven karakter, da den daværende greve fik store områder plantet til med nytteskov af nåletræer, så store dele af den romantiske have blev til almindelig skov, men dele af den oprindelige have var stadig intakt inde i skovstykkerne.

Arbejdsmetoden for renoveringen blev at vandre i stedet for at tegne, og her blev eksoter fundet, ligesom skovens ”generaler” - de hundredårige træer – blev lokaliseret, og boniteten af nytteplantningerne bestemt. Nu kom fældningerne, der skulle genetablere de overraskende kig ind i landskabet: til et slot, til et langt landskabskig, til flere trægrupper på en gang (de giver dybde som kulisser på en teaterscene). Renoveringen af den romantiske have er udført eksemplarisk i det sydvestlige hjørne af haven – ca. 150 ha er blevet bearbejdet.