x

Dårlig sammenhæng mellem by og havn

Havnen i Løgstør er i positiv udvikling forårsaget af turisme og udvikling af havnens arealer. Desværre leder byen på nuværende tidspunkt ikke turisterne op til byens handelsgader, hvilket går udover detailhandlen. De tidligere initiativer, der skulle skabe forbindelser fra by til havn, har vist sig ikke at have den store effekt på turisme-flowet. 

En ny passage og et nyt byrum

Vi støtter sammen med Vesthimmerland Kommune projektet, så der kan skabes sammenhæng i den splittede by. Helt konkret bliver der opført en ny passage og et nyt byrum, der skaber en stærkere forbindelse mellem havnen (kulturtorvet) og handelsgaden.

Nedrivning af en enkelt ejendom, skal skabe et gennembrud for passagen og plads til en udvidelse af det eksisterende og velfungerende byrum – kulturtorvet. Kunst skal være en bærende del af byrummets udformning.

Styrket detailhandel

Med dette projekt forventer Vesthimmerlands Kommune en styrket detailhandel, der med et øget bidrag fra turismen kan få en mere bæredygtig forretning. Udover det er målet at få et styrket byliv omkring Kulturtorvet og den nye passage.