x

Sammenhæng mellem by og havn er blevet forbedret

Havnen i Løgstør er i en positiv udvikling med øget turisme og udvikling af havnens arealer. Desværre var havnen og og bymidten i den gamle købstad dårligt forbundet. Det betød, at mange turister fandt ikke op til byens handelsgader.  Med støtte fra os er Købmager Passagen nu realiseret, som giver bedre muligheder for, at havnens mange gæster kan søge op og nyde det stærke handelsliv og bymiljø.

En en enkelt ejendom er blev nedrevet og har  skabt plads til  udvidelsen af det eksisterende og velfungerende byrum – kulturtorvet

Realiseringen af Købmager Passage er startskuddet til at koble havnen i Løgstør sammen med byen og hovedgaden. 

En del af kampagnen Hovedbyer på forkant

Projektet er en del af vores kampagne Hovedbyer på forkant, der har som mål at styrke en række hovedbyers bymidter, der i de senere har været udfordret af bl.a. ændrede indkøbsvaner og udflytning af detailhandel. Målet er at supplere butikslivet med andre funktioner og aktiviteter i bymidten, så det forsat er et levende og aktivt samlingssted for byerne.

Samtidig er projektet også en del af Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplan ”Det nye Løgstør”.

Den samlede projektøkonomi er på 4,1 mio. kr. Vi har støttet med 2 mio. kr., mens Vesthimmerlands Kommune har finansieret resten af projektet.