Kofoeds Skole

Kofoeds Skole skal bidrage til at skabe mere liv og social sammenhængskraft i Holmbladsgadekvarteret. Skolen vil i de kommende år udvikle sig til en storbylandsby, hvor social og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd, og hvor det nye og det gamle Amager kan mødes.

Fra institution til storbylandsby 

Kofoeds Skole er én af Københavns ældste og vigtigste institutioner på det sociale område. Skolen opererer ud fra et grundprincip om hjælp til selvhjælp og tilbyder bl.a. rådgivning, undervisning, madtilbud og akuthjælp til de socialt udsatte ledige. Skolen ligger i Amager Øst og Holmbladsgadekvarteret, som lige nu gennemgår en hastig transformation fra industrikvarter og udsat boligområde, til ny attraktiv bydel i København. I de kommende år skal Kofoeds Skole gennemgå en forvandling fra institution til storbylandsby. Skolen skal blive en mere integreret del af lokalområdet og samtidig fastholde sin identitet som et trygt sted for socialt udsatte. Når man i dag kommer kørende ad Holmbladsgade, lægger man ikke mærke til Kofoeds Skole, og man ser ikke alle de ressourcer, som skolen har. Med bl.a. en ny, aktiv kantzone med socialøkonomiske butikker lægges der op til, at skolen ikke længere skal vende ryggen til verden, men åbne sig mod resten af byen og vise hvad skolen står for og kan. 

Udvikling i dialog med brugerne

Kofoeds Skole har i samarbejde med os udviklet en visionsplan for Kofoeds Skole, som lå færdig i 2016. Udviklingen er sket sammen med skolens elever, medarbejdere, bestyrelse, naboer og samarbejdspartnere. Resultatet er en helhedsplan for skolen, som præsenteres i ’Visionsplan for Kofoeds Skole i fremtiden’. Med en ny bevilling skal følgende dele af visionsplanen nu realiseres:

En åben kantzone med butiksliv mod Nyrnberggade
Udadtil ønsker skolen at etablere en række socialøkonomiske butikker og åbne værksteder, hvor aktiviteter, services og produkter fra skolens værksteder kan omsættes i et møde med omverdenen. Det kan bl.a. være tøj- og møbelbutik, cykelværksted og vaskeri. Samtidig skal skolen gøres til en del af byen ved at inddrage uderummet omkring skolen til små offentlige byrum med begrønning og aktiviteter.

Café mod Holmbladsgade
Caféen, som skal være Kofoeds Skoles nye varetegn udadtil, placeres ud til Holmbladsgade på kanten mellem skole og by. Bygningen, som udgør et naturligt stop og vartegn på vejen mod Amager Strandpark, er trukket ud over gaderummet, så den tydeligt ses af de mange cyklister på Holmbladsgade. 

Møbeldepot i kælder med kig til gården
I dag har Kofoeds Skoles kælder et stort, uudnyttet potentiale. Kælderen skal fremover rumme Kofoeds Skoles møbeldepot, der indsamler og fordeler møbler til trængende elever og samtidig udgør et spændende gårdrum. 

Miljøstation og grønt gårdmiljø
Miljøstationen bliver det fysiske centrum for mange af skolens bæredygtige aktiviteter såsom urban farming, affaldssortering og diverse haveprojekter. 

Sammenhænge, mangfoldighed og æstetik

Skolens nye fysiske rammer skal både have et sammenhængende udtryk og samtidig signalere det indhold og den mangfoldighed, som findes på Kofoeds Skole.

Projektfakta

  • Nyheder

  • Kort

  • Om Kofoeds Skole

  • Relaterede projekter

Kort

Nyrnberggade 1, 2300 København S

Om Kofoeds Skole

Om Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har siden 1975 haft sin placering på Nyrnberggade i Amager Øst. I dag kommer over 500 udsatte voksne dagligt på skolen. Skolens elever er mennesker med komplekse sociale problemer, men som også rummer mange ressourcer. Kofoeds Skole består af en række meget forskellige bygninger og byrum, som skolen står over for at skulle energirenovere og gentænke, da flere bygninger i dag er nedslidte og utidssvarende.

Du kan læse mere om skolen på deres hjemmeside:

Kofoeds Skole

Relaterede projekter Se alle projekter

Fremtidens døgnmiljø for børn med autisme

Øhavets Restaureringscenter

Fælles Rum

Dannerhuset

{{ title }}

{{ description }}