x

Fra institution til storbylandsby 

Kofoeds Skole er én af Københavns ældste og vigtigste institutioner på det sociale område. Skolen opererer ud fra et grundprincip om hjælp til selvhjælp og tilbyder bl.a. rådgivning, undervisning, madtilbud og akuthjælp til de socialt udsatte ledige. Skolen ligger i Amager Øst og Holmbladsgadekvarteret, som lige nu gennemgår en hastig transformation fra industrikvarter og udsat boligområde, til ny attraktiv bydel i København. Kofoeds Skole har gennemgået en forvandling fra institution til storbylandsby. Skolen er blevet en mere integreret del af lokalområdet, men har samtidig fasthold sin identitet som et trygt sted for socialt udsatte. 

Når man i dag kommer kørende ad Holmbladsgade, lægger man mærke til Kofoeds Skole på grund af den nye café og butikkerne på Nyrnberggade, der sælger produkter fremstillet eller renoveret af skolens elever. Man ser – i modsætning til tidligere - alle de ressourcer, som skolen har. Med den nye, aktiv kantzone med socialøkonomiske butikker vender skolen ikke længere ryggen til verden, men åbner sig mod resten af byen og viser hvad skolen står for og kan. 

Udvikling i dialog med brugerne

Sammen med Kofoeds Skole udviklede vi  en visionsplan for Kofoeds Skole, som lå færdig i 2016. Udviklingen skete sammen med skolens elever, medarbejdere, bestyrelse, naboer og samarbejdspartnere. Resultatet var en helhedsplan for skolen, som præsenteredes i ’Visionsplan for Kofoeds Skole i fremtiden’. Med en bevilling fra os blev følgende dele af visionsplanen realiseret. 

Visionsplanen blev udarbejdet af Carlberg/Christensensen i tæt samarbejde med COBE Arkitekter.

En åben kantzone med butiksliv mod Nyrnberggade

Udadtil er der etableret en række socialøkonomiske butikker og åbne værksteder, hvor aktiviteter, services og produkter fra skolens værksteder omsættes i et møde med omverdenen. Det er bl.a. en tøj- og møbelbutik, cykelværksted og vaskeri. Samtidig er skolen gjort til en del af byen ved at inddrage uderummet omkring skolen til små offentlige byrum med begrønning og aktiviteter.

Café mod Holmbladsgade

Caféen, som er Kofoeds Skoles nye varetegn udadtil, ligger ud til Holmbladsgade på kanten mellem skole og by. Bygningen, som udgør et naturligt stop og vartegn på vejen mod Amager Strandpark, er trukket ud over gaderummet, så den tydeligt ses af de mange cyklister på Holmbladsgade. 

Møbeldepot i kælder med kig til gården

Kælderen under Kofoeds Skole, der før var et uudnyttet potentiale, rummer nu Kofoeds Skoles møbeldepot, der indsamler og fordeler møbler til trængende elever og samtidig udgør et spændende gårdrum. 

Miljøstation og grønt gårdmiljø

Miljøstationen er blevet det fysiske centrum for mange af skolens bæredygtige aktiviteter såsom urban farming, affaldssortering og diverse haveprojekter. 

Sammenhænge, mangfoldighed og æstetik

Skolens nye fysiske rammer har både fået et sammenhængende udtryk og signalerer det indhold og den mangfoldighed, som findes på Kofoeds Skole.

Om Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har siden 1975 haft sin placering på Nyrnberggade i Amager Øst. I dag kommer over 500 udsatte voksne dagligt på skolen. Skolens elever er mennesker med komplekse sociale problemer, men som også rummer mange ressourcer. Kofoeds Skole består af en række meget forskellige bygninger og byrum, som skolen står over for at skulle energirenovere og gentænke, da flere bygninger i dag er nedslidte og utidssvarende.

Du kan læse mere om skolen på deres hjemmeside:

Kofoeds Skole