x

Det er det samlede projekts vision, at Københavns Befæstning skal fremstå som en sammenhængende attraktion, der skal give borgere og besøgende unikke oplevelser af kulturarv, landskab og friluftsliv både til lands og til vands. Projektet har fokus på at skabe sammenhængende oplevelser, der formidler fæstningsanlæggets helhed med sø- og landbefæstning på tværs af kommunegrænser, og det er afgørende, at der skabes synergi og sammenhængskraft i projekterne på tværs af indsatsområderne.

Kongelundsfortet ligger på spidsen af Amager, og det blev bygget i 1914 – 16 under 1. Verdenskrig. Fortet er omgivet af en dyb voldgrav, og det skulle - sammen med blandt andet Dragørfort - forhindre fjendtlige skibe i at trænge ind til København. Fortet har en unik udsigt over Køge Bugt og giver et interessant indblik i datidens forsvar af hovedstaden. I 1959 blev fortet taget i brug som et luftforsvarsanlæg, og der skete en del ombygninger. Fortet blev nedlagt i 1982, og Dragør kommune overtog det i 1996. I dag er den oprindelige kasematbygning bevaret, ligesom fundamenterne til de oprindelige haubitsers også kan ses. Der findes stadig en kikkertstation ovenpå bygningen.

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Vi indgår i partnerskabet med Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, som  står bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles, som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.