x

Særligt kulturmiljø 

I landsbyen Vester Broby ved Sorø på Sjælland finder man Kongsgården – en firlænget gård, som udgør et sjældent kulturmiljø. Kongsgården har fra gammel tid været den største gård i byen. Frem til april 2006 boede Lone Kjær Larsen, som drev gården sammen med sin mand, i gårdens stuehus. Hun stiftede før sin død den almennyttige ”Lone og Ejler Kjær Larsen Fond” for, at gården kunne blive til et aktivt miljø, som kunne gøres levende i et tæt samarbejde med den lokale venneforening og det lokale museum.

Nu er gården blevet renoveret, og gårdens sydlænge er indrettet med publikumsfaciliteter til formidling, møder, receptioner m.m.  Derudover er der blevet etableret enkle overnatningsmuligheder i en længe med tekøkken og bademuligheder. Gården ligger tæt ved vandreruten fra Lapland til Athen, og nu får vandrere mulighed for at hvile sig under tag på vejen. Overnatningsmulighederne giver nogle fine perspektiver i forhold til gårdens enestående placering midt i istidslandskabet ved Susåen og de vandremuligheder, der ligger i området. Sammen med Dansk Naturfredningsforening i Sorø er der blevet anlagt to vandreruter på gårdens jord.

Bevaringsværdig gårdejendom

Kongsgården fungerer i dag som ”den levende gård” og skal være et regionalt center med aktiviteter og formidling med fokus på mennesket og livet på landet i midten af 1900-tallet. Gården skal samtidig være en kreativ kraft og medspiller i lokalområdets kulturliv.

Vi har, sammen med Kongsgårdens ejer Lone og Ejler Kjær Larsen Fond, finansieret projektet.