x

Fordybelse i konstruktiv journalistik

Vi har siden 2018 støttet fellowship-programmet på Constructive Institute. Med et fellowship får journalister og redaktører fra danske medier i et år mulighed for at fordybe sig i konstruktiv journalistik inden for udvalgte emner. 

Vi støtter fellowships, der har fokus på mediedækningen af følgende tre områder:

  • Klimaudfordringer og udviklingen af vores byer
  • Udsatte boligområder i større byer
  • Geografiske yderområder i Danmark

Ovenstående områder rummer komplekse problemstillinger, hvor intet er sort/hvidt, og hvor statistikken ikke altid viser et entydigt billede. Hvordan områderne bliver dækket i medierne, har stor betydning – både for de, der bor der, og for det øvrige samfunds syn på området. Derfor mener vi, at det nødvendigt med en nuanceret og konstruktiv journalistik, der også har fokus på de gode løsninger.

Rollemodeller i mediebranchen

Formålet med støtten til disse fellowships er, at de skal bidrage til, at der bliver mere fokus på viden og løsninger i mediebilledet. Tanken er, at journalisterne efterfølgende skal fungere som rollemodeller for konstruktiv og løsningsorienteret journalistik i branchen. 

Hvis vi skal have en løsningsorienteret, oplyst og nuanceret debat om, hvordan vi håndterer nogle af de mere komplekse problemer i samfundet, spiller medierne en central rolle. De sætter i høj grad barren for samfundsdebatten og er afgørende for, hvor bredt viden og mulige løsninger kommer ud til både faglige aktører og befolkningen helt bredt.

Nina Kovsted Helk Filantropidirektør

Constructive Institute

Constructive Institute er et uafhængigt institut på Aarhus Universitet. Instituttet arbejder for at fremme en mere nuanceret og konstruktiv journalistik i Danmark og globalt ved at tilføre journalistikken mere fokus på fakta, løsninger og inspiration. En del af deres arbejde er såkaldte fellowships, hvor erfarne journalister får muligheden for at arbejde med, hvordan man kan producere konstruktiv og nuanceret journalistik på et specifikt område. 

Se Constructive Institute's video 'A Global Call for Responsible Journalism':