x

Indpasset i det fredede landskab

I 2006 begyndte arbejdet med laden, og i 2009 kunne man byde velkommen i en ny 2.800 kvadratmeter stor kornlade i Veksø. Ladens elegante design betyder, at bygningens volumen er ca. 30 % mindre end traditionelle landbrugshaller. I den nye lade er der foruden plads til opbevaring af korn og frø, også værksted og velfærdsrum. 

Målet med byggeriet på Hulehøjgård har været at indpasse bygningens udseende og placering i det fredede landskab.  
Hensynet til landskabet og fredningen er lykkedes til fulde. Bygningsanlæggets skala samt materiale- og farvevalg bidrager positivt til området.
Hulehøjgård er det andet realiserede vinderprojekt i forbindelse med vores Idékonkurrence med fokus på ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”.

Fremtidssikret på alle måder

I dag fremstår projektet som et godt eksempel på, at moderne og rationel landbrugsdrift kan forenes med miljø-, natur- og landskabsinteresser. Den elegante arkitektur betyder, at bygningens volumen er cirka 30 procent mindre end traditionelle landbrugshaller - til gengæld er indretningen gennemtænkt således, at al pladsen udnyttes optimalt.

Hallen, som i virkeligheden er to adskilte haller med en gårdsplads imellem, fungerer som driftsbygning til kornopbevaring, tørringsanlæg, frøopbevaring, værkstedsfaciliteter, maskinhal og medarbejderfaciliteter. Der er tænkt mange aspekter ind i laden – også bæredygtigheds og genbrugsaspektet. 

Fremtidens landbrugsbyggeri 

Projektet er støttet som en del af kampagnen Fremtidens landbrugsbyggeri. 

Mere om kampagnen

Fremtidens landbrugsbyggeri