x

Som den første by uden for købstædernes rækker fik Kjellerup i slutningen af 1800-tallet en byplanvedtægt. Bag vedtægten stod den initiativrige by- og herredsfoged Christopher Krabbe. Byen havde potentiale til at vokse sig til en købstad, mente Krabbe, og derfor skulle den have et grønt anlæg.

Krabbes planer blev til Krabbes Grønne Ring, og som resultat af den fremsynede byplan, har borgerne i Kjellerup i dag adgang til et rekreativt grønt område, der ligger som en hestesko rundt om byen og udgør et helt specielt kendetegn for Kjellerup.

Med støtte fra os har den daværende Kjellerup Kommune, nu Silkeborg Kommune, udarbejdet en helhedsplan for området. Planen sikrer den generelle vedligeholdelse af området og udviklingen af nye muligheder for at opholde sig, lege, spadsere og dyrke idræt i det grønne bælte. Først og fremmest har planen fokus på at gøre området mere tilgængeligt for de ældre og mennesker med handicap, der bor ud til ringen.