x

Ideen med Kraftcenter for fødevarer er, at det skal være en smeltedigel, hvor små og store fødevareproducenter, uddannelsesinstitutioner og oplevelsesindustrien i Midt- og Vestjylland udvikler nye produkter og samarbejder på tværs.

Ausumgaard Udvikling ApS, som står bag projektet, har rejst omkring 1,5 mio. kr. til udviklingsfasen, der løber frem til nytår. Udover Ausumgaard Udvikling ApS bidrager en lang række offentlige og private aktører også til udviklingsfasen.

Udviklingsfasen skal afdække, om der er grundlag for den egentlige etablering af Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard fra 2016.

Kraftcenter for Fødevarer et foreløbigt, samlet budget på 28 mio. kr. Realdania er en af bidragsyderne og støtter forundersøgelsen med 200.000 kr.