x

Støtte til basisdrift

Krakas fokusområder er på flere punkter i tråd med vores filantropiske strategi, og kan på den måde være med til at understøtte disse samt vores mission i øvrigt om at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Dermed slutter Kraka sig til listen af tænketanke og tilsvarende institutioner, som vi arbejder sammen med med det formål at skabe øget viden og debat. Blandt disse er Forstædernes Tænketank, CONCITO og mediehuset Mandag Morgen.

Tænketanken Kraka er en almennyttig fond med en bestyrelse. Vi er blandt bidragsyderne, som også omfatter er Politiken, Landbrug og Fødevarer, Falck, og konsulenthuset Accentura. Alle partnere, der bidrager til Kraka, sidder med i Krakas Advisory Board, der rådgiver tænketanken om ideer til fremtidige analyser.

Vi var i 2011 med til at etablere tænketanken og har med den tidligere støtte bidraget til, at tænketanken har kunnet levere objektive og troværdige analyser. Formålet med vores støtte har været at agere fødselshjælper til en vigtig uafhængig og faglig stærk tænketank. Evaluering af indsatsen viser, at det har haft den ønskede virkning og flere parter er i dag med til at finansiere tænketanken.

Sven Hauge er vores repræsentant i Kraka.

Økonomi

Vi besluttede i 2013 at støtte tænketankens basisdrift fra 2014-2018 med i alt 25 mio. kr. I 2019 forlængede vi aftalen med Kraka frem til 2023, hvor vi har støtter med yderligere 15 millioner.