x

Realdania har indgået et samarbejde med Tænketanken KRAKA, der har til formål at skabe øget viden og debat om centrale problemstillinger i omstillingen af vores velfærdssamfund.


Støtte til basisdrift

KRAKAs fokusområder er på flere punkter i tråd med Realdanias filantropiske strategi, og kan på den måde være med til at understøtte disse samt Realdanias mission i øvrigt om at skabe livskvalitet i det byggede miljø.

Dermed slutter KRAKA sig til listen af tænketanke og tilsvarende institutioner, som Realdania arbejder sammen med med det formål at skabe øget viden og debat. Blandt disse er Forstædernes Tænketank, CONCITO og mediehuset Mandag Morgen.

Tænketanken KRAKA er en almennyttig fond med en bestyrelse. Blandt bidragsyderne er Politiken, Landbrug og Fødevarer, Falck, konsulenthuset Accentura og Realdania. Alle partnere, der bidrager til KRAKA, sidder med i KRAKAs Advisory Board, der rådgiver tænketanken om ideer til fremtidige analyser.

Sven Hauge er Realdanias repræsentant i KRAKA.

Realdania besluttede i 2013 at støtte tænketankens basisdrift fra 2014-2018 med i alt 25 mio. kr.

Projektfakta

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}