x

Huset for alle

Mangfoldighed og sundhed er kodeord for kultur- og bevægelseshuset  KU.BE. Ved at samle sundhed, bevægelse, kunst og kultur under samme tag, er huset beregnet til alle uanset alder og social baggrund og inspirerer til en aktiv og sund livsstil.

Sammen med Frederiksberg Kommune har vi realiseret kultur- og bevægelseshuset i den nye bydel ved Flintholm Station på Frederiksberg. Det næsten 4.400 kvadratmeter store hus er delt op i forskellige aktivitetszoner med plads til både sport og leg, kunstoplevelser og fordybelse.

Kultur- og bevægelseshuset når også ud til dem, som normalt ikke bruger byens idrætstilbud. Det er indrettet, så det kan rumme idræt, der ikke nødvendigvis er organiseret i foreninger. Huset danner også rammen om eksperimenterende nutidskunst og anderledes kulturaktiviteter, som traditionelle gallerier og udstillingsrum kan have svært ved at rumme.

Bæredygtighed er et centralt element i KU.BE. Der er blevet eksperimenteret med lavenergiløsninger i byggeriet, projekteringen er miljørigtig, og husets energiforbrug er begrænset mest muligt. Samtidig er bæredygtighed tænkt ind i husets udformning og aktiviteter, så brugerne af huset gøres bevidste om bæredygtighed og energiforbrug.

Kultur- og bevægelseshuset understøtter udviklingen i Flintholm, der i disse år er under forvandling fra et lidt overset sted i byen til et mangfoldigt og levende bykvarter. Det er tanken, at huset skal tilføre Flintholm-området en attraktion.

Arkitektkonkurrence

Udbudsform 
Åben projektkonkurrence i to faser

Udskrevet
Oktober 2009

Antal ansøgere
46 teams (heraf 14 internationale)

Prækvalificerede
Seks teams

Finalerunde
Tre teams gik videre til anden runde:

3XN A/S (totalrådgiver). Leif Hansen/Orbicon (rådgivende ingeniører). Konsulenter: DGI-Huse og Haller (sportskonsulent). Hotel Pro Forma (kunstnerisk konsulent) 

Dorthe Mandrup Arkitekter ApS (totalrådgiver). Peter Holst Arkitektur og Landskab (landskabsarkitekt). EKJ Rådgivende Ingeniører (ingeniør). KanEnergi A/S (energi). DGI-Huse og haller (idræt). Jac studios (kunst og kultur). ALS Research (brugerinddragelse) 

MVRDV b.v (totalrådgiver). ADEPT (arkitekt). Søren Jensen (ingeniør). SLA (landskabsarkitekt). Konsulenter: Max Fordham (bæredygtighed). Duck Sceno (scenografi og iscenesættelse). Imitio (brugerinddragelse). Winie Ricken - Learningspaces (rum og bevægelse).

Vinder
MVRDV b.v (totalrådgiver). ADEPT (arkitekt). Søren Jensen (ingeniør). SLA (landskabsarkitekt). Konsulenter: Max Fordham (bæredygtighed). Duck Sceno (scenografi og iscenesættelse). Imitio (brugerinddragelse). Winie Ricken - Learningspaces (rum og bevægelse).

Konkurrenceteknisk rådgiver
Akademisk Arkitektforening, Hausenberg og Carl Bro

Økonomi

Byggeriets første etape beløb sig til 130 mio. kr. Vi har bidraget med de 33,5 mio. kr.