Kulturarvskommuner 2015

Med et fokus på de dilemmaer som kommunerne arbejder med i disse år, er målet at sikre, at kulturhistoriske bevaringsværdier, og ikke mindst bygningsarven, i højere grad skal indgå i udviklingen af vores fysiske omgivelser og dermed skabe nye kvaliteter.

Kulturarven, herunder bygningsarven, repræsenterer et vigtigt og betydningsfuldt potentiale i udviklingen af vores fysiske omgivelser. I nogle områder kan det dreje sig om at sikre eksisterende bevaringsværdier, mens det for andre områder kan være tale om at supplere eller tilføre nye værdier, hvis det gøres i respekt for de eksisterende bevaringsværdier.

Med et fokus på de dilemmaer som kommunerne arbejder med i disse år, er målet med det samlede projekt at sikre, at kulturhistoriske bevaringsværdier, og ikke mindst bygningsarven, i højere grad skal indgå i udviklingen af vores fysiske omgivelser og dermed skabe nye kvaliteter. Der skal samtidig være et fokus på en nutidig kontekst.

Formålet med projektet er således – sammen med et antal kommuner - at afprøve og vise eksempler i praksis på, hvordan man kan bruge eksisterende kulturhistoriske bevaringsværdier i en fremtidig udvikling, herunder eksempler på, hvordan man kan supplere eller tilføre nye værdier i respekt for det eksisterende.

Vinderkommuner 2015

Næstved Kommune vil analysere sig frem til de kulturmiljøer, der rummer potentialer for kulturel og økonomisk udvikling. Næstved by har som andre byer oplevet en "fortynding" af midtbyen, hvor handlen er flyttet ud. Udviklingen skal vendes.

Aabenraa Kommune vil arbejde med at sikre bevaringsværdierne, ikke mindst helheden i bykernen, der har mange historiske huse, som viser byggeskik fra 17- og 18 hundrede tallet. Der skal ske en markant borgerinddragelse, som bl.a. skal medvirke til at undersøge hvordan de funktionstømte bygninger kan få nyt liv igen.

Greve Kommune vil skabe ny identitet og stolthed hos borgerne ved at fremhæve kommunens historie som den bl.a. kan aflæses i kulturarven. Greve var en del af forsvaret af København og var også et populært sted at holde ferie for hovedstadsborgere.

Brønderslev Kommune vil revitalisere byrum og de enkelte bygninger, som for manges vedkommende er ombygget til ukendelighed. Målet er at sætte en stopper for udflytning og få gang i det stagnerende handelsliv, som engang blomstrede, sammen med aktiviteterne omkring herregården, Store Nibstrub.

Vesthimmerland Kommune vil undersøge, hvordan kulturarven og navnlig bygningsarven i Aars og fire mindre byer kan være medvirkende til at skabe liv gennem specialisering af opgaver og erhverv. Kommunen har ikke et større bysamfund og resultaterne kan derfor anvendes af tilsvarende kommuner. 

 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2015
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2018
  • Støttebeløb
  • 3 mio. kr.

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}