x

Sikring af bygningsarven

Kulturarven, herunder bygningsarven, repræsenterer et vigtigt og betydningsfuldt potentiale i udviklingen af vores fysiske omgivelser. I nogle områder kunne det dreje sig om at sikre eksisterende bevaringsværdier, mens der for andre områder kunne være tale om at supplere eller tilføre nye værdier - selvfølgelig med respekt for de eksisterende bevaringsværdier. Med et fokus på de dilemmaer som kommunerne arbejder med i disse år, var målet med det samlede projekt at sikre, at kulturhistoriske bevaringsværdier, og ikke mindst bygningsarven, i højere grad skulle indgå i udviklingen af vores fysiske omgivelser og dermed skabe nye kvaliteter. Derudover skulle der samtidig være et fokus på en nutidig kontekst.

Eksempler i praksis

Formålet med projektet var – sammen med et antal kommuner - at afprøve og vise eksempler i praksis på, hvordan man kan bruge eksisterende kulturhistoriske bevaringsværdier i en fremtidig udvikling, herunder eksempler på, hvordan man kan supplere eller tilføre nye værdier i respekt for det eksisterende.

Vinderkommuner 2015

Næstved Kommune analyserede sig frem til de kulturmiljøer, der rummede potentialer for kulturel og økonomisk udvikling. Næstved by har som andre byer oplevet en "fortynding" af midtbyen, hvor handlen er flyttet ud. De ønsker at denne udvikling skal vendes.

Aabenraa Kommune arbejdede med at sikre bevaringsværdierne, ikke mindst helheden i bykernen, der har mange historiske huse, som viser byggeskik fra 17- og 18 hundrede tallet. Der skulle også ske en markant borgerinddragelse, som bl.a. skulle medvirke til at undersøge hvordan de funktionstømte bygninger kunne få nyt liv igen.

Greve Kommune ønskede at skabe en ny identitet og stolthed hos borgerne ved at fremhæve kommunens historie som den bl.a. kan aflæses i kulturarven. Greve var en del af forsvaret af København og var også et populært sted at holde ferie for hovedstadsborgere.

Brønderslev Kommune ville revitalisere byrum og de enkelte bygninger, som for manges vedkommende er ombygget til ukendelighed. Målet var at sætte en stopper for udflytning og få gang i det stagnerende handelsliv, som engang blomstrede, sammen med aktiviteterne omkring herregården, Store Nibstrub.

Vesthimmerland Kommune ville undersøge, hvordan kulturarven og navnlig bygningsarven i Aars og fire mindre byer kan være medvirkende til at skabe liv gennem specialisering af opgaver og erhverv. Kommunen har ikke et større bysamfund og resultaterne kan derfor anvendes af tilsvarende kommuner.