x

Kulturbro mellem Musikhuzet og Raschs Pakhuz

Ved siden af Musikhuzet ligger det gamle bevaringsværdige Raschs Pakhuz. Vi har givet støtte til at loftetagen nu er blevet indrettet med mindre, lydisolerede rum, to større lokaler og et produktionskontor. I lokalerne er der de nødvendige funktioner, så kunstnerne kan spise, hvile, klæde om og opholde sig her i længere tid.

De nye rum giver mulighed for, at musikerne kan sidde og øve sig uden at forstyrre omgivelserne. Samtidig er der etableret en flot gangbro - som har fået navnet kulturbroen - mellem de to bevaringsværdige bygninger. Gangbroen giver adgang til langt bedre backstage-rum på førstesalen af Raschs Pakhuz, end der hidtil har været. Til stor glæde for de udøvende musikere og musikglade frivillige, der hjælper til med drift og afvikling af koncerter.