x
Assens by og Assens Havn er i gang med en historisk, helhedsorienteret og fremtidssikret udvikling. I den forbindelse er der skabt en aktiv havneplads, der sikrer forbindelse mellem den smukke købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Samtidig skal et nyt kulturhus danne ramme om fællesskab og kultur ved vandet. 

Fra rådhus til kulturhus

Kulturkajen bliver byens nye kulturhus og kommer til at danne ramme om byens bibliotek, den lokale erhvervsforening og virksomhedsrådgivning samt turistkontoret VisitAssens. Derudover huser Kulturkajen også sundhedsplejen, en tandprostetiker og kommunens møde- og kompetencecenter Kompas’et, hvor kommunens folkeoplysende foreninger også kan booke sig ind. 

Bygningen fungerede tidligere som rådhus, og renoveringen til en moderne kulturhus er sket med genanvendelse af bygningsdele fra rådhuset og ande lokale projekter, samtidig med at dele af den indvendige indretning er lavet af genbrugsmaterialer – blandt andet den store trappe i foyeren, hvor man kan sidde og nyde en god bog eller udsigten over havnen. På den måde er huset et eksempel på, hvordan nye funktioner kan indpasses i lediggjorte bygninger midt i byen og supplere handelslivet og dermed understøtte en attraktiv og levende bymidte.

Et åbningstræk i en større udvikling

Havnepladsen og det nye multifunktionelle kulturhus er det såkaldte åbningstræk i Byrådets vision om udviklingen af Fremtidens Assens. Næste del i visionen handler om, hvordan man kan udvikle den nordlige del af Assens Havn, hvor det nationale center for Kyst- og lystfiskeri også kommer til at ligge.