x

Aalborg var i mange år nærmest synonym med produktionen af snaps på De Danske Spritfabrikker. Men i 2015 sluttede produktionen, og bygningerne blev tømt for deres oprindelige funktioner. Bygningerne blev i 2015 fredet og er den største industrifredning i Danmark. Kulturministeriet har udpeget fabrikken som et af de 25 vigtigste industriminder i Danmark.

Med respekt for stedets unikke historie, bliver området nu transformeret til et nyt bykvarter, som skal danne ramme om nyt byliv præget af kulturarv, kunst, kultur, arkitektur og gastronomi. For beboere, lokale, nationale og internationale besøgende. 

Et nyt internationalt kunstcenter

Med vores bidrag bliver dels den tidligere værkstedsbygning og kedelhal samt en ny udvidelse indrettet til en international kunsthal, hvor det spektakulære kunstværk Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno allerede er planlagt. 

Med renoveringen af de eksisterende bygninger vil der blive sat fokus på de tidligere fabriksrums særkende. Udstillingsrum vil fremstå rå med fokus på den industrielle arkitekturs særkende. Kunsthallen er en del af den større plan, som skal udvikle det samlede kulturmiljø.

Det er PRAKSIS, der sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, VMB Arkitekter og Henry Jensen Rådgivende Ingeniører har udformet et artcenter og en plan for byrummet omkring den fredede industriarkitektur. Nybyggeriet bliver placeret ovenpå de fredede bygninger – en ny og banebrydende idé i dansk sammenhæng. Vinderprojektet rummer desuden en helhedsplan for området, der omfatter byrummet, omdannelse af den eksisterende havnefront og klimatilpasning mod Limfjorden.

Den nye Kunsthal Spritten får et etageareal på cirka 3.200 m2 – heraf cirka 2.200 m2 som transformation af eksisterende fredede bygninger og cirka 1.000 m2 i en tilbygning.

Læs dommerbetænkningen

Historie

Spritfabrikken er tegnet af arkitekt Alfred Cock-Clausen og opført 1929-31. Bygningernes udseende er præget af, at de Danske Spritfabrikker bestræbte sig på at deres bygninger fik et ensartet udtryk over hele landet. Spritfabrikkerne er det største sammenhængemde fredede industrianlæg i Danmark.

I 1931 blev spritfabrikken i Aalborg indviet af statsminister Stauning. Fabrikken tog helt nye produktionsmetoder i brug og er blevet et symbol på industrialiseringen Danmark. 

I 2007 gør Kulturministeriet fabrikken til et nationalt industriminde. 

Produktionen af snaps stoppede i 2015 og blev flyttet til Norge. Samme år blev området fredet.