x

I hjertet af København – i Skindergade nær Gammel Torv – finder man et af byens ældst bevarede sociale boligbyggerier, i dag indrettet til kollegium. Bygningen er tegnet i år 1815 af arkitekt C. F. Hansen, som også står bag den nærliggende Vor Frue Kirke, der begge blev opført som en del af genrejsningen i årene efter englændernes bombardement af København i 1807.

Fra 1816 til i dag

Bygningen blev taget i brug i 1816 og husede familier med en ganske beskeden indkomst. En humanitær grundtanke, der blev ført videre, da huset i midten af 1850'erne blev overdraget til Den Soldiske Stiftelse. I1970'erne blev bygningen overtaget af Den Selvejende Institution Kunstnerkollegiet og ombygget til formålet.

Gennemgribende istandsættelse 

200 års brug har dog sat sit præg på huset. Den fredede bygning fremstår slidt og utidssvarende. En gennemgribende istandsættelse af såvel eks- som interiør er derfor nødvendigt. Restaureringen omfatter blandt andet sikring af bygningens fundament og en større istandsættelse af ejendommens tag, facader, lejligheder og fællesarealer. Kollegiet rummer en række mindre lejligheder samt 2 erhvervslejemål i kælderetagen, og skal fortsat gøre det efter istandsættelsen. Studieboligerne var oprindeligt kun for studerende ved Kunstakademiet, men i dag kan studerende fra andre studier også søge om bolig her.