Kurpark Vejlefjord

Med kurparken ved Vejlefjord får senhjerneskadede mulighed for at træne både sanser og motorik. Efter to års istandsættelse af den omkringliggende park blev Vejlefjord Kurpark indviet den 31. maj 2012. Realdania har bidraget til at skabe en moderne kurpark, som er tilgængelig for alle og istandsat med respekt for den oprindelige romantiske haveplan fra 1900-tallet.

Renoveringen af parken omkring Vejlefjord ligger fint i tråd med Realdanias filantropiske strategi for sikring af bygningsarven og det særlige indsatsområde ’sundhed’. Parken, som er en del af et fint historisk kulturmiljø, istandsættes og bevares for eftertiden, samtidig med at der etableres en række tiltag i den offentligt tilgængelige park, som understøtter bevægelse og sundhed.

Vejlefjord Kurpark blev oprindeligt opført som tuberkulosehospital i år 1900, men har siden været brugt som genoptræningscenter for senhjerneskadede og i stigende grad også som hotel og konferencecenter. Nu har parken fået et løft, så den lever op til de forskellige gæsters behov.

Istandsættelsen har genskabt helheden mellem parken og bygningerne, samtidig med at områdets historiske og naturmæssige værdier er blevet respekteret. Hertil er den romantisk prægede park også blevet udstyret med en træningsbane, der styrker motorikken, duftende højbede og flere andre nye elementer.    

Dermed er der lagt vægt på, at få sikret kurparken for eftertiden og bidrage til at gøre den anvendelig for alle stedets brugere. De historiske kvaliteter er fastholdt samtidig med at de sundhedsfremmende elementer er blevet styrket.

Det er landskabsarkitektfirmaet Kirsten Lund-Andersens tegnestue, Raadvad som har stået for istandsættelsen af parken. Foruden træningsbanen har tegnestuen gjort stierne mere tilgængelige for alle, fremhævet vandløb og anlagt en terapihave med vægt på duft- og følesanserne.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2010
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2012
  • Støttebeløb
  • 5,5 mio. kr.

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

Kort

Sanatorievej 27B

{{ title }}

{{ description }}