x

Lokalt engagement

De lokale beboere i Horsens har siden begyndelsen været aktive i processen med at formulere, hvad de eksisterende ældre bygninger skal bruges til. Beboerne blev således også involveret i selve byggefasen. Det har været en del af det overordnede mål, at projektet skulle være med til at udvikle området både socialt og kulturelt.

Arkitektonisk er ombygningen særlig interessant på grund af sin utraditionelle måde at løse de moderne krav til brandforhold og varmeisolering på. Normalt isoleres bygninger indvendigt, men Tegnestuen Vandkunsten, der sammen med beboerne i kvarteret er arkitekterne bag projektet, foreslog en løsning, hvor isoleringen foretages udvendigt. Ved at undgå den indvendige isolering bibeholdes en del af bygningens oprindelige identitet, som ellers ofte forsvinder i forbindelse med ombygninger. 

Forbillede for andre ældre bygninger

Den nytænkende løsning  som projektet lægger op til, er der tilmed gjort en væsentlig indsats for en udvendig iscenesættelse af de gamle bygninger i et imødekommende, tidssvarende og overraskende udtryk. Den udvendige isolering derfor blevet beplantet med efeu, og resultatet er et grønt ’gardin’, som dækker store dele af facaden.

Flere steder holdes bevoksningen nede, sådan at den oprindelige bygning træder frem, og andre steder er de gamle vinduer blevet tildækket. Resultatet er en facade med et varieret udtryk, der skifter markant alt efter tidspunktet, da indendørsbelysningen om aftenen skinner ud gennem det grønne.