x

Klimatilpasning

Låsby ligger så lavt, at alt vand fra oplandet samler sig i byen ved skybrud. Det har skabt massive problemer for byens borgere og det lokale plejehjem. Derfor er Låsby en af de byer i Danmark, som er mest plaget af oversvømmelser. Fremover skal de store mængder vand fra regn og skybrud opsamles i to store søer, som er designet til at kunne håndtere voldsomme skybrud. Regnvandsbassinerne i det nye parkområde vil blive udformet som naturligt udseende søer med et permanent vandspejl og er designet til at kunne håndtere fremtidens klimaudfordringer. 

Borgerdrevet projekt giver gode ideer

Søparken er et markant løft for byen, og den er blevet realiseret i et bredt samarbejde med aktive borgere. Et kreativt borgermøde med flere hundrede fremmødte resulterede i mere end 800 ideer. To af de gennemgående temaer var aktivt liv og muligheden for at binde byen sammen via vand.

Klimatilpasning og motion går hånd i hånd

Omdrejningspunktet i søparken er moderne udendørs Crossfit- og træningselementer med tilknytning til Låsby Hallen. Der er etableret legeplads, et skateområde, en beachvolley bane, et bytorv med opholdstrapper og en flot bro over søen. Parken inviterer desuden også til ophold og mere afslappet motion – eksempelvis udendørs yoga. De mange Crossfit-elementer i Låsby Søpark kan bruges af både børn og voksne.