x

Spejderne vil bygge bæredygtige fællesskaber

Fremtidige brugere af Hedeland vil få glæde af ’Læringsspiralen’, der vil fungere som mødested og friluftsstøttepunkt i området. Den blev bygget i juli 2022 med Verdensmålene for øje, af de spejdere der deltog i ’Spejdernes Lejr 2022’. Ønsket har været at vække børn og unges nysgerrighed, give inspiration og lægge op til at interagere med problemstillingerne, som Verdensmålene har fokus på.

17 bæredygtige verdensmålshytter

Grundstrukturen er en hævet 29 meter spiralform, lavet af træ og farvet sikkerhedsglas, hvorpå der er bygget 17 små overdækkede halvåbne verdensmålshytter. Hver hytte er ca. 7,5 m2 og fungerer hver især som opholdssted. I centrum af spiralplatformen og de 17 verdensmålshytter, er der etableret en træplatform udformet som et verdenskort. Projektet, der er tegnet af arkitekt MAA Søren Yde, har en levetid på ca. 10 år og er lavet med bæredygtige og cirkulære løsninger, der sikrer naturen omkring.

Den primære målgruppe er børn og unge mellem 10-16, både under afholdelsen af Spejdernes Lejr 2022 og efterfølgende for elever i mellemskolen og udskoling. Den sekundære målgruppe er børn under 10 år, børnefamilier, ældre og resten af Hedelands gæster og brugere. Det er således et synligt ankomstpunkt og pejlemærke for de aktive besøgende i naturparken.

Et unikt vartegn i Hedeland Naturpark

Projektet understøtter fællesskaber både mellem spejderne under Spejdernes Lejr 2022 og efterfølgende for besøgende i naturområdet. Samtidig formidler Læringsspiralen vigtige budskaber om bæredygtighed, og gennem byggeprocessen skabes et læringsmiljø mellem unge spejdere og professionelle håndværkere.

Der findes allerede et amfiteater, en skibakke og en kunstinstallation ved Hovedindgangen til Hedeland. Læringsspiralen vil derudover få en speciel funktion, som wayfinder til de fantastiske tilbud naturområdet byder på.

Derudover vil stedet understøtte de store breddeevents, og samtidig være udgangspunkt og mødested for arbejdet med at få flere danskere til at være aktive i det fri. Læringsspiralen etableres med fokus på ligeværd og lige adgang for alle uanset alder og funktionsniveau.