x

Hovedparten af de områder i Danmark, som ligger uden for de større byer, oplever udfordringer i form af tab af arbejdspladser, aldrende befolkninger og fraflytning. Dette gælder også for Læsø, der er Danmarks mindste Kommune, og som vi i Realdania har udvalgt som en af testkommunerne i kampagnen På forkant.

Langsigtede strategiplaner

Under overskriften Læsø 2030 har vi sammen med Læsø Kommune over en to-årig bidraget til at skabe langsigtede strategiplaner, der har taget udgangspunkt i øsamfundets specifikke kvaliteter og potentialer.

Strategiplanerne er et realistisk bud på, hvordan man kan skabe en anderledes og differentieret udvikling af de områder i Danmark, som ligger uden for de større byer, ved at udnytte de særlige potentialer og muligheder, som knytter sig til et specifikt område. Det kan for eksempel være fødevareproduktion, produktion af grøn energi, satsning på særlige former for turisme eller nye bosætningsmønstre. Planerne skal desuden fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i kommunen.

Formål

Formålet med Læsø 2030 og de øvrige strategiplaner i kampagnen På forkant er at medvirke til en positiv omstilling af de danske områder uden for de større byer.

Det skal ske med udgangspunkt i et mere realistisk og differentieret syn på udviklingen og behovet for at planlægge på nye måder i en tid med fraflytning af såvel borgere som erhverv og en ændret demografisk sammensætning. Formålet er at sætte fokus på de stedbundne potentialer og egnsspecifikke muligheder som grundlag for en positiv udvikling på trods af befolkningsmæssig tilbagegang.

Økonomi

Læsø har selv  finansieret selv 50 procent af projektets samlede økonomi på 0,5 mio. kr. Vi har finansieret de resterende 50 procent.