x

Genanvendelse af kirken

Læsø Kur er et demonstrationsprojekt på to felter. Projektet viser dels, hvordan en traditionel kirkebygning kan genanvendes. Dels er projektet et eksempel på, hvordan et øsamfund i Danmark kan styrke sin position ved at udnytte sin naturlige ressource: saltet.

Læsø Kur er indrettet i den gamle Vesterø Havnekirke - en nedlagt kirke, der blev opført i 1950’erne. Kirkens varetegn, kirketårnet, står stadig tilbage, mens resten af kirkebygningen er erstattet af en ny underkrop, som afspejler det klitlandskab, Læsø præges af. Bag den arkitektoniske udformning af Læsø Kur står arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, entreprenørfirmaet Trigon og ingeniørfirmaet COWI A/S.

Førende inden for dets felt  

Læsø Kur er en af de førende salt- og thalassoterapi-kursteder i Skandinavien. Centeret henvender sig både til psoriasispatienter, turister og øens beboere, der  kan benytte sig af centret og få glæden af udsigten over havnen og vandet. 

Baggrund

En saltet historie 

Læsø Kur ligger i forlængelse af den gamle og rige tradition, Læsø har for udvinding af øens særlige saltressource – en tradition, som går helt tilbage til 1100-tallet. I dag bliver der drevet et saltsyderi, der udvinder det kendte Læsø-salt efter de samme metoder som i middelalderen.

I 2004 foretog Læsø Kommune med støtte fra amtet et pilotprojekt for behandling af psoriasispatienter med gode resultater. Pilotprojektet viste, at en behandling på Læsø i det store hele kunne måle sig med de resultater, som opnås ved behandling i Israel og på Island. Dette blev fulgt op i 2005, da der med vores støtte blev gennemført en forundersøgelse for et psoriasisprojekt i den nedlagte Vesterø Havnekirke. Forundersøgelsen resulterede i en forretningsplan med en række mål og forudsætninger for udvikling af Læsø Kur. Forretningsplanen er baseret på en bæredygtighedsanalyse af projektets koncept med bl.a. en gennemførelse af en markeds- og konkurrentanalyse.